GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305045212016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Etkili İletişim Teknikleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin yaşamın temel bir taşı olan iletişim kavramını ve bu kavramın sürecini, unsurlarını tanımlamalarını, sporda iletişimin gücü ve önemini anlamalarını, benlik, farkına varma, algılama ve empatinin etkili iletişime katkılarını, iletişimde grup kavramını tanımalarını, sürtüşme çatışma ve önyargıların önlenmesine dair temel ilkeleri kavramalarını sağlamaktır.


Yrd.Doç.Dr. Mustafa ENGÜR


1 İletişim kavramı ve türlerine dair genel bilgileri öğrenebilme
2 İletişim becerileri kazanmada benlik, farkına varma, algılama ve empati unsurlarının tanımlayabilme
3 Kişiler arası iletişimde önemli bir yeri olan sözsüz iletişim kavramına dair ilkeleri öğrenebilme
4 Duygusal zeka ve etkili iletişim arasındaki bağı tanımlayabilme
5 Dinleme kavramı, amaçları, aşamaları ve dinleme çeşitlerini öğrenerek iyi bir dinleyici olmanın özelliklerini öğrenebilme
6 Kişiler arası iletişimde karşılaşılan önyargılar, sürtüşme-çatışmalar ve çözüm yolları konularına dair temel bilgi ve becerileri edinebilme
7 İletişimde grup kavramı ve bu kavrama ilişkin yaklaşımları grup içi iletişimin özelliklerini anlayabilme
8 Kişiler arası iletişimde karşılaşılan savunma mekanizmalarını tanımlayabilme
9 Sporda iletişimin önemini, performansa olan etkilerini sporcular, antrenörler, yöneticiler gibi sporda yer alan kişiler açısından değerlendirebilme


Yok


Yok


İletişim kavramı, benlik, farkına varma, algılama, empati, dinleme, sözsüz iletişim, sürtüşme çatışmalar, önyargılar, savunma mekanizmaları, sporda etkili iletişim.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İletişim Kavramı ve Önemi
2 Benlik
3 Farkına Varma
4 Algılama
5 Empati
6 Duygusal Zeka
7 Dinleme
8 Proje Ara Sunumu
9 Sözsüz İletişim
10 Sürtüşme Çatışmalar ve Çözümleri
11 Önyargılar
12 Savunma Mekanizmaları
13 Beden Eğitimi ve Sporda Etkili İletişim ve Önemi
14 Öğretmen ve öğrenci açısından İletişimin Gücü
15 Sporda Grup içi İletişim Becerileri
16 Proje Sunumu

Gürüz D., Eğinli T. A., İletişim Becerileri, Nobel Yayın, ANKARA-2008. Salome J., Galland S.,”AH Kendime Bir Kulak Versem”, Sistem Yayıncılık, İSTANBUL- 2003. Voltan-Acar N., “Terapötik İletişim”, Kişilerarası İletişim, ANKARA- 1998.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 17 2 34
Proje Hazırlama 5 10 50
Proje Sunma 5 2 10
Bireysel Çalışma 24 3 72
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Okuma 45 3 135
Toplam İş Yükü (saat) 313

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5
ÖÇ 2 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4
ÖÇ 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 5 4 3 4
ÖÇ 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5
ÖÇ 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4
ÖÇ 6 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4
ÖÇ 7 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5
ÖÇ 8 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3
ÖÇ 9 4 4 5 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek