GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305045232016 Beden Eğitimi ve Spor Organizasyonlarında Yönetim Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı yönetim konusunun beden eğitimi ve spor alanına uygulanmasını amaçlamaktadır.


Doç. Dr. R.Timuçin GENÇER


1 Etkili beden eğitimi ve spor yönetimi için önemli beceriler, işlevler ve nitelikleri tanımlayabilmek
2 Yönetim organizasyon ve yapısının beden eğiimi ve spor programlarının etkili olarak düzenlenebilmesi açısından önemini anlamak
3 Yönetim ve programların çeşitli çalışma ortamlarındaki sorumluluklarını anlayabilmek


Yok


Yok


Beden eğitimi ve spor alanında yöneticilerin karşılaştığı zorluklara bakış açısını geliştirmek, yönetimin gelecekte nasıl değişebileceğini dikkate almak, gelecekteki organizasyonel ve ekonomik başarı için gerekli becerilerin nedenlerini kavramak, organizasyonların paydaşları ile etkili iletişim kurmaları gerekliliğini anlamak, çalışanların geliştirilmesine yatırım yapmanın önemini kavramak.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yönetim Süreci
2 Beden Eğitimi ve Sporun Amaçlarına Erişmenin Yönetimi ve Organizasyonu
3 Beden Eğitimi Ders Programları
4 Rekreasyonel Sporlar
5 Okullar Arası Sporlar
6 özel Sektörde ve Kamu Sektöründe Beden Eğitimi ve Spor Programları
7 İnsan Kaynakları Yönetimi
8 Program Geliştirme
9 Vize Sınavı
10 Tesis Yönetimi
11 Yönetim ve Sporcu Eğitim Programı
12 Risk Yönetimi
13 Halkla İlişkiler ve Pazarlama
14 Proje Sunumu
15 Proje Sunumu
16 Final Sınavı

March L. Krotee, Charles A. Bucher (2007). Management of physical education and sport. Boston : McGraw-Hill


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 2 28
Rapor Hazırlama 10 12 120
Proje Hazırlama 2 12 24
Makale Kritik Etme 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 286

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 0 5 5
ÖÇ 1 5 5 4 3 4 4 4
ÖÇ 2 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek