GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305045252016 Beden Eğitimi Spor Öğretiminde Ölçme ve Performans Değerlendirme Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilerin Beden Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının özelliklerini bilme ve eğitim içerisinde bu araçları geliştirme-uyarlama, uygulama ve sonuçlarını yorumlayabilmeleridir.


Yrd. Doc. Dr. Ayşe Meliha CANPOLAT


1 Ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki ve beden eğitimdeki yeri ve önemi bilgisi.
2 Ölçme ve Değerlendirme dersinde geçen temel kavramlar / terimler bilgisi.
3 Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikleri kavrayabilme.
4 Test türlerini tanıyabilme.
5 Soru yazma ilkelerini tanıyabilme.
6 Test türlerine ve soru yazma ilkelerine uygun soru yazabilme.
7 Ölçme aracı hazırlarken geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapabilme.
8 Eğitimde ve beden eğitiminde kullanılan belli başlı ölçme araçlarını uygulayabilme.
9 Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler yapabilme ve yorumlayabilme.
10 Eğitimde ve beden eğitimde kullanılan belli başlı ölçme araçlarından elde edilen ölçme sonuçlarını yorumlayabilme


Yok


Yok


Eğitimde ve beden eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin önemi, Temel kavramlar, Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler, Eğitimde kullanılan ölçme araçları Performansa dayalı değerlendirme türleri, Test türleri Test geliştirme Davranışların ölçülmesi ve soru yazma Değerlendirme ve not verme Test puanları üzerinde istatistiksel işlemler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğitimde ve Beden Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirmenin yeri, önemi
2 Temel Kavramlar: Değişken ve türleri, ölçek ve türleri.
3 Ölçme ve türleri, değerlendirme ve türleri
4 Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler: Güvenirlik
5 Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler: Geçerlik
6 ARA SINAV
7 Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri: Yazılı yoklama, sözlü sınavlar, kısa cevaplı testler.
8 Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri: Sınıflama gerektiren testler ve çoktan seçmeli testler.
9 Test türleri ve test geliştirme aşamaları.
10 Davranışların ölçülmesine yönelik madde yazma.
11 Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler: Madde istatistikleri ve madde seçimi.
12 Test istatistikleri.
13 Değerlendirme ve yorumlama
14 FİNAL SINAVI

Yaşar Baykul, M. Fuat Turgut, Eğitimde Ölçme Değerlendirme, Pegem Akademi yayıncılık, 2015. Halil Tekin, Eğitimde Ölçme Değerlendirme, yargı Yayın evi, 2014. Mustafa Uysal, Hüseyin Öztürk, İzzet Döş, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Nobel Yayın dağıtım, 2015.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 14 2 28
Tartışma 14 2 28
Soru-Yanıt 14 5 70
Rapor Hazırlama 8 1 8
Rapor Sunma 8 2 16
Makale Kritik Etme 12 5 60
Bireysel Çalışma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 298

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4 4 3 3 1
ÖÇ 2 3 4 4
ÖÇ 3 3 3 4
ÖÇ 4 3 2 4 2 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3 4 3 4
ÖÇ 7 4 2 4 3
ÖÇ 8 5 3 4 4 3
ÖÇ 9 4
ÖÇ 10 3 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek