GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305045262016 Beden Eğitimi ve Sporda Hareket Eğitimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Hareket eğitiminin tanımlanması, bu eğitimin yaş gruplarına göre içeriğinin ortaya konması ve fizyolojik etkilerinin incelenmesi.


Doç. Dr. Gülbin RUDARLI NALÇAKAN


1 Çocuk ve gençlik dönemlerinin fiziksel ve fizyolojik özelliklerini tanımlayabilme.
2 Çocuk ve gençlerde hareket eğitiminin içeriğini kavrayabilme.
3 Çocuk ve gençlerde hareket eğitiminin fiziksel ve fizyolojik etkilerini tanımlayabilme.


Yok


Yok


Bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemlerinin fiziksel ve fizyolojik özellikleri, hareket eğitiminin tanımı ve yaş gruplarına özel hareket eğitiminin içeriği, çocuk ve gençlerde hareket eğitiminin fiziksel ve fizyolojik etkileri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemlerinin özellikleri fiziksel ve fizyolojik özellikleri
2 Temel beceri eğitimi
3 Topa ve farklı sportif aletlere alışma çalışmaları
4 Esneklik ve sürat çalışmaları.
5 Kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları.
6 Çocuklarda sportif özelleşme dönemi
7 Sportif branşlarla tanışma
8 Ara sınav
9 Yaşam boyu aktif olma ilkesi ve sonuçları
10 0-2 yaş çocuklarda hareket eğitimi ve bu eğitimin fiziksel ve fizyolojik etkileri
11 2-4 yaş çocuklarda hareket eğitimi ve bu eğitimin fiziksel ve fizyolojik etkileri
12 4-6 yaş çocuklarda hareket eğitimi ve bu eğitimin fiziksel ve fizyolojik etkileri
13 6-8 yaş çocuklarda hareket eğitimi ve bu eğitimin fiziksel ve fizyolojik etkileri
14 8-10 yaş çocuklarda hareket eğitimi ve bu eğitimin fiziksel ve fizyolojik etkileri
15 10-12 yaş çocuklarda hareket eğitimi ve bu eğitimin fiziksel ve fizyolojik etkileri
16 Final sınavı.

Uzun vadeli sporcu gelişimi; Balyi I., Way R., Higgs C., 2016 (Çev.: Ekim Pekünlü) Children and Sports Training; Drabik J.,1995.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 14 4 56
Makale Kritik Etme 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 14 42
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 14 42
Toplam İş Yükü (saat) 286

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 1 3 4 4 3 2 5 3 2 2 1 3 3 4
ÖÇ 2 1 2 4 4 4 4 3 2 2 1 1 3 3 4
ÖÇ 3 1 2 4 4 4 3 4 2 1 1 1 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek