GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305045272016 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Engel gruplarına göre beden eğitimi ve spor aktivitelerinin araştırılması incelenmesi ve değerlendirilmesi


Yrd.Doç.Dr Fehime. HASLOFÇA


1 Öğrenci, engelli bireylerin gruplandırılması tanımları açıklar,
2 Öğrenci, engelli bireyler için beden eğitimi ve spor eğitiminin aşamalarını açıklar,
3 Öğrenci, bedensel, zihinsel, görme, işitme ve diğer engelli gruplarında beden eğitimi ve spor aktivitelerini açıklar,
4 Öğrenciler Türkiye'de engelliler için uygulanan beden eğitimi ve spor faaliyetlerini açıklar
5 Öğrenciler engelliler için uluslararası spor oyunları açıklamak
6 Öğrenciler, konuyla ilgili araştırma inceleyerek yorumlar


Yok


Yok


Engelli bireylerin gruplandırılması ve tanımları, engelli bireyler için beden eğitimi ve spor eğitiminin aşamaları, bedensel, zihinsel, görme, işitme ve diğer engelli gruplarında beden eğitimi ve spor aktiviteleri, Paralimpik spor oyunları, engellilerde spor aktiviteleri konusunda yayınlanan makalelerin incelenmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Engelli bireylerin gruplandırılması ve tanımları
2 Engelli bireyler için Beden eğitimi ve spor eğitiminin aşamaları
3 Engelli bireyler için Beden eğitimi ve spor eğitiminin aşamaları
4 Bedensel Engellilerde Beden eğitimi ve spor aktiviteleri
5 Zihinsel Engellilerde Beden eğitimi ve spor aktiviteleri
6 Görme Engellilerde Beden eğitimi ve spor aktiviteleri
7 İşitme Engellilerde Beden eğitimi ve spor aktiviteleri
8 Ara sınav
9 Diğer Engelli gruplarında Beden eğitimi ve spor aktiviteleri
10 Paralimpik spor Oyunları
11 Türkiye’de Engelli bireylere yönelik olarak uygulanan Beden eğitimi ve spor aktiviteleri
12 Engellilerde spor aktiviteleri konusunda yayınlanan güncel makalelerin incelenmesi
13 Engellilerde spor aktiviteleri konusunda yayınlanan güncel makalelerin incelenmesi
14 Engellilerde spor aktiviteleri konusunda yayınlanan güncel makalelerin incelenmesi
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav

Balyi, I., Way, R., Higgs, C. (2016). Uzun Vadeli Sporcu Gelişimi, (Çev: Ekim Pekünlü, İlbilge Özsu), Ankara, Spor yayın evi. Özer, D.,S. (2013) Engelliler için Beden Eğitimi ve spor. İstanbul, Nobel akademik yayıncılık. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (2014) Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Engellilerde fiziksel aktivite. Ankara, Kuban matbaacılık ve yayıncılık. International Paralympic Committee | IPC https://www.paralympic.org/


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 3 10 30
Tartışma 3 10 30
Soru-Yanıt 3 10 30
Rapor Hazırlama 3 10 30
Rapor Sunma 3 10 30
Proje Hazırlama 3 6 18
Proje Sunma 3 10 30
Seminer 3 6 18
Makale Kritik Etme 3 20 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
Toplam İş Yükü (saat) 302

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4 3 5 5 4
ÖÇ 2 3 5
ÖÇ 3 5 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 5 4
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5 4 5 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek