GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305045242020 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Yüksek Lisansdeğişen ve gelişen dünyada yapılan veya yapılabilinecek multidisipliner çalışmaların incelenmesi


Doç.Dr. Melih BALYAN


1 beden eğitimi ve spor kavramlarını anlamak
2 beden eğitimi ve sporun diğer disiplinler ile ilişkisini anlayabilmek
3 multidisipliner çalışmalar üretebilmek

Birinci Öğretim


-


-


beden eğitimi ve spor kavramının incelendikten sonra diğer disiplinler ile ilişkilerini ortaya koymak


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1)MEVCUT BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SİSTEMİNİN İNCELENMESİ
2 2) BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR DERSLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ
3 3) HEDEF TÜRLERİ, REKABETÇİ, BİREYSEL ve İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIM
4 4) HEDEF TÜRLERİ, REKABETÇİ, BİREYSEL ve İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIM
5 5) a) Türkiye’de ve Türkiye’de obezite durumu, beden eğitimi ve spora yönelik tutum (veli,öğrenci,yönetici), beden eğitimi ve sporda işbirliği ile öğrenme
6 6) ÇOCUKLAR İÇİN KALİTELİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR NASIL OLMALIDIR?
7 7) Multisipliner yaklaşım nedir? Beden eğitimi ve spor ile ilişkisi
8 8) Doğru planlama ve uygulamalar nasıl yapılabilir
9 9) Yabancı diller ve beden eğitimi ve spor
10 10) Matematik ve beden eğitimi ve spor
11 11) Sosyal çalışmalar ve beden eğitimi ve spor
12 12) YENİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE YAPILANDIRMACILIK (örnek çalışmalar)
13 13 TAKTİKSEL OYUN YAKLAŞIMI, ÖĞRETİMİ/SPOR EĞİTİM MODELİ, BİREYSEL VE SOSYAL SORUMLULUK MODELİ
14 14) DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLARA YÖNELİK ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ

Donnelly, J. E., ve Lambourne, K. (2011). Classroom-based physical activity, cognition, and academic achievement. Preventive Medicine, 52, 36–42 Dönmezer, İ. (2004). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi (5. baskı). Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir Dwyer, T., Sallis, JF., Blizzard, L., Lazarus, R., Dean, K. (2001). Relation of academic performance to physical activity and fitness in children. Pediatr. Exerc. Sci. 13, 225–237 Gür, T. M. (2003). Araştırma ve Eğitimde Disiplinler Arasılık Eğitimin Geleceği İstanbul.Sabancı Üniversitesi Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 8 5 40
Final Sınavı 10 10 100
Tartışma 10 5 50
Soru-Yanıt 10 10 100
Makale Kritik Etme 1 1 1
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 301

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 2 3 3 3 4 4 4 4 3
ÖÇ 2 2 4 4 2 2 3 3
ÖÇ 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek