GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305045312020 Çağdaş Beden Eğitimi ve Spor Düşüncesinin Gelişimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Yüksek LisansDersin amacı temel eğitim kavramlarını, eğitim ve sporun tarihsel gelişimdeki etkileşimini öğretebilmek ve spor kültürüne farklı bakış açıları getirebilmektir.1 Farklı spor akımlarını yorumlayabilme
2 Spor ve eğitim ilişkisini açıklayabilme
3 Spor tarihi ile ilgili araştırmaları inceleyebilme
4 Çağdaş spor eğitimi düşüncesini ortaya koyabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Eğitim tarihi ve spor tarihini incelemek, farklı spor kültürlerini ve orgazasyolarını anlayabilmek ve bunları yorumlayabilmek


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
2 EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
3 DÜNYA’DA SPOR (ANTİK ÇAĞLARDA OLİMPİYAT) TÜRKİYE’DE SPOR (SELİM SIRRI TARCAN)
4 SPOR BİLİMLERİNDE TEMEL AKIMLAR (BEDEN KÜLTÜRÜ Ve HAREKET- BEDEN EĞİTİMİ-HAREKET EĞİTİMİ)
5 RÖNESANS
6 RÖNESANSIN İNSAN HAYATINDA YARATTIĞI ETKİLER EĞİTİMDE VE SPORDA YARATTIĞI ETKİLER
7 KÜLTÜR EĞİTİM VE SPOR
8 vize
9 DEĞİŞİK BAKIŞ AÇILARINA GÖRE SPOR
10 spor eğtiminde önemli bilim adamları
11 SPOR TARİHİ VE EĞİTİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ
12 dönem proje sunumu
13 dönem proje sunumu
14 dönem proje sunumu
15 dönem proje sunumu
16 final

1) spor eğitiminin temelleri -Gıyasettin Demirhan 2) Spor Bilimlerine Giriş- Nevzat Mirzeoğlu 3) Physical education and sport - Wuest and Bucher


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 5 3 15
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 4 56
Tartışma 8 2 16
Soru-Yanıt 5 1 5
Takım/Grup Çalışması 11 3 33
Gözlem 3 5 15
Rapor Hazırlama 4 10 40
Makale Kritik Etme 4 5 20
Bireysel Çalışma 5 3 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Performans 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 298

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 3 5 4 3 5 4
ÖÇ 2 4 5 5 3 4 5 4 4 3
ÖÇ 3 5 3 3 5 4 4 4 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek