GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305045182020 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Ders 1 1 5,00

Yüksek Lisans;Gelişim ve Öğrenme ile ilgili temel kavram ve ilkeleri benimseterek, öğrenme ve gelişim kuram ve modellerini öğretmektir.


A. Meliha Canpolat


1 Gelişim ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,
2 Öğrenme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,
3 Gelişim kuramlarının ilkelerini kavrama
4 Öğrenme kuramlarının ilkelerini kavrama
5 Gelişim alanlarının öğretim basamaklarına göre özelliklerini kavrama,
6 Öğrenme kuramlarının ilkelerini öğretme-öğrenme etkinliklerinde uygulamaya istekli olma,

Birinci Öğretim[Yok]


Gelişim ve Öğrenme ile ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenme ve gelişim kuram ve modelleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Psikolojiye Giriş
2 Gelişim İle İlgili Temel Kavramlar ve İlkeler Fiziksel Gelişim ve Gelişim Görevleri
3 Bilişsel Gelişim
4 Kişilik Gelişimi
5 Ahlak Gelişimi
6 Gelişim Psikolojisi ile Makale sunumu ve incelenmesi
7 Ara Sınav( Araştırılan Makalelerin sunumu)
8 Öğrenme Psikolojisi
9 Davranışçı Kuramlar I.
10 Davranışçı Kuramlar II.
11 Beyin Temelli Öğrenme I.
12 Beyin Temelli Öğrenme II.
13 Öğrenme Psikolojisi ile ilgili Makale Sunumu ve inceleme
14 Öğrenme Psikolojisi ile ilgili Makale Sunumu ve İnceleme II.
15 Final Sınavı

Yeşilyaprak, B. (2015). Eğitim Psikolojisi. Gelişim – Öğrenme- Öğretim. (14. baskı). Pegem: Ankara. Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Slavin, R. E., & Davis, N. (2013). Educational psychology: Theory and practice. Boston: Pearson.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 12 3 36
Problem Çözümü 14 2 28
Tartışma 5 2 10
Soru-Yanıt 5 2 10
Rapor Hazırlama 3 1 3
Rapor Sunma 3 1 3
Makale Kritik Etme 5 5 25
Bireysel Çalışma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 143

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 3 2 3 2 4 2 5
ÖÇ 2 4 3 3 3 5
ÖÇ 3 4 5 5 5 4 5 4
ÖÇ 4 4 4 4 5 4 2 4 2
ÖÇ 5 5 5 2 4
ÖÇ 6 3 4 2 4 4 4 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek