GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305045222020 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde İlke ve Yöntemler Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Beden eğitimi dersinde, öğrencilerin Bilişsel, Duyuşsal ve psikomotor yeteneklerinin geliştirilmesi, topluma sağlıklı birer birey olarak kazandırılması amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Melih Balyan


1 Beden eğitimi ve spora özgü öğretim yöntemlerini bilir.
2 Güncel öğretim yöntemlerini araştırır.
3 Farklı öğretim yöntemlerini öğrenci özelliklerini dikkate alarak uygun bir şekilde kullanır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Beden eğitiminde temel kavramlar, temel motor hareketlerin öğretilmesi, bireysel ve takım oyunlarına özgü teknik-taktik yaklaşımlarının uygulanması, çocuk ve spor un önemi,temel sporların bireyin büyüme ve gelişimine katkısı ve tanıtılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğitim ile İlgili Temel Kavramlar
2 Eğitim ile ilgili Temel Kavramlar
3 Açık eğitim sistemi
4 Genel Öğretim İlkeleri
5 Gelişim Alanları
6 Psikolojik Tip Teorisi
7 Öğretimin Bireyselleştirmesi
8 Çoklu Zeka Kuramı
9 Yaratıcılığı geliştirmek
10 Motor Beceri Öğrenimi
11 Eğitim Durumları
12 Öğretim Yöntemleri
13 Öğretim Modelleri
14 Öğretim Modelleri

1. Aracı, H. Okullarda Beden Eğitimi. Ankara, 1998. 2. Özer, K., Özer, D., Çocuklarda Motor Gelişim, Antalya, 1998. 3. Tiryaki, S., Yeni Başlayanlar için Voleybol Öğretimi, Bağırgan Yayınevi, Mersin, 1999. 4. Suveren, S, Artistik cimnastik Öğretim Metodları, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2002. 5. Ergen, E., Açıkada.C. Çocuk ve Spor, Ankara, 6. İşler, M. Okullarda Atletizm, MEB, İstanbul, 1985


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 5 5
Tartışma 3 3 9
Takım/Grup Çalışması 10 20 200
Alan Çalışması 10 4 40
Proje Hazırlama 5 2 10
Makale Yazma 1 10 10
Makale Kritik Etme 10 1 10
Rapor 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 306

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4 3 3 4 5 4 3 5 5
ÖÇ 2 4 4 4 4 1 4 5
ÖÇ 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek