GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305045202020 Devinişsel Davranış ve Motor Öğrenme Ders 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; devinişsel davranış ve motor öğrenmeye yönelik kavramları ve bu kavramları etkileyen değişkenleri öğretmek, çeşitleri hakkında bilgiler vermek, devinişsel davranış ve motor öğrenmenin öğretim yöntemlerini inceleyerek transfer edilebilmelerini öğretmek, öğrenilen devinişsel davranış ve motor öğrenmenin korunması konusunda etkili değişkenleri kavratmaktır.


Asst.Prof.Dr. ERSİN ALTIPARMAK


1 Devinişsel Davranış ve Motor Öğrenme ile ilgili kavramları açıklayabilme
2 Devinişsel Davranış ve Motor Öğrenmenin farklı sınıflandırmalarını karşılaştırabilme
3 Motor performans ve motor yetenek faktörleri açıklayabilme
4 Öğrenme ve performans eğrilerine etkili faktörleri ayırt edebilme
5 Motor becerilerin öğretilmesinde bilgilendirmenin farklılıklarını hatırlayabilme, bu farklılıkları değişen durumlarda uygulayabilme
6 Devinişsel Davranış ve Motor Öğrenmede sonuç bilgisi kullanarak eleştirebilme
7 Devinişsel Davranış ve Motor Öğrenmede yüklenme dinlenme ilişkilerini düzenleyebilme
8 Devinişsel Davranış ve Motor Öğrenmede kullanılan farklı yöntemleri uygulayabilme
9 Motivasyon ve aktivasyon kavramlarını hatırlayarak gereken durumlarda uygulayabilme
10 Devinişsel Davranış ve Motor Öğrenmenin transferini sağlayacak koşulları düzenleyebilme
11 Devinişsel Davranış ve Motor Öğrenmenin korunmasında etkili faktörleri kullanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Devinişsel davranış ve motor öğrenmede etkili kavramlar, çeşitleri, öğretiminde kullanılan yöntemler, bilgilendirme ve çeşitleri, motivasyon ve aktivasyon, devinişsel davranış ve motor öğrenmenin transferi ve korunması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Devinişsel Davranış ve Motor Öğrenme kavramları
2 Devinişsel Davranış ve Motor Öğrenmenin sınıflandırılması
3 Motor performans ve performansın özellikleri,
4 Motor yetenek faktörlerin incelenmesi
5 Devinişsel davranış ve motor öğrenmenin performans eğrileri, öğrenilmesinde etkili safhalar
6 Devinişsel davranış ve motor öğrenmede bilgilendirme, bilgilendirmenin boyutları, görev öncesi sırası ve sonrasında verilen bilgiler
7 Sonuç bilgisi ve sonuç bilgisinin sıklığı
8 Ara sınav
9 Devinişsel davranış ve motor öğrenme alıştırmalarının niceliksel, niteliksel ve zamansal yönleri
10 Devinişsel davranış ve motor öğrenmede kullanılan farklı yöntemler
11 Motivasyon, motivasyonun işlevleri ve çeşitleri, bir motor görevi motive eden etkenlerin incelenmesi
12 Performans öncesi aktivasyon artırma teknikleri
13 Performans öncesi aktivasyon artırma teknikleri
14 Devinişsel davranış ve motor öğrenmenin korunması ve etkili faktörlerin incelenmesi, ölçülmesi, kısa ve uzun süreli bellek
15 Devinişsel davranış ve motor öğrenmenin korunması ve etkili faktörlerin incelenmesi, ölçülmesi, kısa ve uzun süreli bellek
16 Final sınavı

Cratty B.j. Teaching Motor Skills, Derleyen Prof.Dr. Hasan Kasap, İstanbul, 1988 Açıkgöz K. Etkili Öğrenme ve Öğretme, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 1996 Magill R.A. Motor learning, USA, 1989 Schmidt R.A. Motor Control And Learning, Human Kinetics, USA,


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Seminer 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 3
ÖÇ 5 5 5 5 4
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 5 5
ÖÇ 9 2 3 4 3
ÖÇ 10
ÖÇ 11 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek