GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305055082016 Antropometri Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; antropometrik ölçümleri kavratmak, bu ölçümlerin yorumlanmasını öğretmektir.


Dr.Öğr.Üye. Emine Kutlay


1 Antropometrik ölçümleri uygulayabilme ve yorumlayabilme.
2 Somatotip belirleyebilme.
3 Antropometrik ölçümlerin egzersiz ile olan bağlantısını belirleyebilme.Yok


Antropometrik ölçümler; boy, vücut ağırlığı, kemik uzunlukları, kemik çapları, endeksler, vücut yağ oranı hesaplamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Anatomik pozisyonlar, tanımlar
2 Anatomik noktalar
3 Büyüme ve gelişme.
4 Ölçme teknikleri ve tanımlar
5 uzunluk ve çevre ölçümleri tekniği
6 derikıvrım kalınlığı ve çap ölçümleri tekniği
7 Somatotiplerin dağılımı ve noktalanması, somatogram
8 ara sınav
9 Vücut kompozisyonu değerlendirme yöntemleri-1
10 Vücut kompozisyonu değerlendirme yöntemleri-2
11 Beden yapısı ve uygunluk çalışmaları
12 Beden yapısı ve uygunluk çalışmaları
13 Ölçümlerin yorumlanması.
14 Spor branşlarına göre beden büyüklüğü, yapısı, özellikleri
15 Final Sınavı

1. Thomas Reilly, Roger Eston and Tom Reilly; 2. Anthropometry: 3. Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual: Volume One. 4. Güncel dergi ve Makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 0 0
Final Sınavı 1 0 0
Derse Katılım 13 0 0
Laboratuvar 4 0 0
Takım/Grup Çalışması 4 0 0
Seminer 1 0 0
Makale Kritik Etme 13 0 0
Bireysel Çalışma 13 0 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 0 0
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 0 4 4
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek