GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305055082016 Antropometri Seçmeli Ders Grubu 1 1 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; antropometrik ölçümleri kavratmak, bu ölçümlerin yorumlanmasını öğretmektir.


Yard.Doç.Dr. Mehmet Zeki ÖZKOL


1 Antropometrik ölçümleri uygulayabilme ve yorumlayabilme.
2 Somatotip belirleyebilme.
3 Antropometrik ölçümlerin egzersiz ile olan bağlantısını belirleyebilme.
4
5


Yok


Yok


Antropometrik ölçümler; boy, vücut ağırlığı, kemik uzunlukları, kemik çapları, endeksler, vücut yağ oranı hesaplamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Anatomik pozisyonlar, tanımlar.
2 Anatomik noktalar.
3 Büyüme ve gelişme.
4 Ölçme teknikleri ve tanımlar.
5 Uzunluk ölçümleri.
6 Çevre ölçümleri.
7 Çap ölçümleri.
8 Skinfold ölçümleri.
9 Ara sınav
10 Somatotiplerin dağılımı ve noktalanması, somatogram
11 Vücut kompozisyonu değerlendirme yöntemleri-1
12 Vücut kompozisyonu değerlendirme yöntemleri-2
13 Beden yapısı ve uygunluk çalışmaları
14 Beden yapısı ve uygunluk çalışmaları.
15 Ölçümlerin yorumlanması.
16 Final sınavı.

Thomas Reilly, Roger Eston and Tom Reilly; Anthropometry: Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual: Volume One.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 8 3 24
Takım/Grup Çalışması 8 1 8
Makale Kritik Etme 8 1 8
Bireysel Çalışma 14 7 98
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 1 5
Toplam İş Yükü (saat) 194

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek