GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305055052019 Fonksiyonel Anatomi ve Hareket Ders 1 1 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersi alan öğrencilerin, insan vücudunun organizasyonundan başlayarak, hücre ve dokuların yapısı ile vücutta yer alan sistemlerin ve sistemleri oluşturan organların anatomik yapısınıve fonksiyonlarını, çocuk ve yetişkinler açısından fonksiyonel farklarını açıklayabilmelerini sağlamaktır.


Doç.Dr. Tolga AkşitBirinci Öğretim


Yok


Yok


İnsan Vücudunun Organizasyonu, Anatomide kullanılan temel terimler, Hücre ve Dokuların, Deri, Sinir, Duyu, Endokrin, Solunum, Dolaşım, Bağışıklık, Sindirim, Boşaltım, Üreme ve Hareket Sistemlerinin anatomik yapısı ile fonksiyonlarının incelenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

1. Behnke, R.S., (2006) “Kinetic Anatomy”, Human Kinetics, 2. Demirel A.H., Koşar N.Ş., (2002) “İnsan Anatomisi ve Kineziyoloji”, Nobel, Ankara 3. Donnelly J.E. (1990) “Living Anatomy”, Human Kinetics Books 4. Öztürk L, Aktan Z.A., Varol T., (1997) “İşlevsel Anatomi”, Saray Kitapevi, 5. Solomon E.P. (1997) “İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş”, Çeviri: Bikem Süzen, Birol Yayınevi, 6. Vannini V. et all., (2001) “Anatomi Atlası”, Birol Bas.Yay.Dağ. ve Tic. Ltd. Şti. 7. Whiting, W.C., Rugg, S. (2006) “Dynatomy-Dynamic Human Anatomy”, Human Kinetics,Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek