GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305055022019 Spor Fizyolojisi II Ders 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; yükseklik fizyolojisi ve sualtı fizyolojisinin egzersizle olan ilişkisini kavratmak, sürantrenman kavramını ve sporda çevresel faktörleri tanıtmak, kadın ve spor, çocuk ve spor, yaşlı ve spor ilişkisini öğretmek, sporda testlerin yeteneğin saptanmasında ve performansın gelişimindeki rolü ile sporcu beslenmesinin temel ilke ve bilgilerini öğretmek, her konu ile ilgili yayınların incelenerek değerlendirilmesi


Prof. Dr. S. Rana VAROL


1 Yükseklik fizyolojisi ve yükseklik antrenmanının özelliklerini öğrenebilme,konu ile ilgili yayınları inceleyerek değerlendirebilme
2 Hiperbarik ortamı ve sualtı fizyolojisini kavrayabilme, konu ile ilgili yayınları inceleyerek değerlendirebilme
3 Sürantreman kavramını, oluşum nedenlerini, önlenmesini tanımlayabilme, konu ile ilgili yayınları inceleyerek değerlendirebilme
4 Sporda çevresel faktörleri ve fizyolojik etkilerini anlayabilme, konu ile ilgili yayınları inceleyerek değerlendirebilme
5 Sporda kullanılan testlerin uygulama ve değerlendirmesini öğrenebilme, konu ile ilgili yayınları inceleyerek değerlendirebilme
6 Sporcu beslenmesini temel ilke ve bilgilerini kavrayabilme. konu ile ilgili yayınları inceleyerek değerlendirebilme
7 Çocuk, bayan ve yaşlı sporcuların fizyolojik farklılıklarını, antrenmanlanma özelliklerini tanıyabilme, konu ile ilgili yayınları inceleyerek değerlendirebilme


Yok


Yok


Bu dersin içeriği; Yükseklik ve sualtı fizyolojisi, sürantrenman, sporda çevresel faktörler, kadın ve spor, sporda testler, çocuk ve spor, yaşlı ve spor ile sporcu beslenmesi ve konular ile ilgili yayınların incelenerek değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ders Kitabı: Günay M, Cicioğlu İ. Spor Fizyolojisi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001 Ergen E. Egzersiz Fizyolojisi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002 Sönmez G.T. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Ata Ofset Matbaacılık, Bolu, 2002 Akgün N. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi (1. Ve 2. Cilt), İzmir, 1994 Wilmore J.H, Costill D.L. Physiology of Sport and Exercise, Human Kinetics, USA, 1994 McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise Physiology, Lea&Febiger, USA, 1991 Australian Sports Commission (Editor: CJ. Gore), Pysiological Tests for Elite Athletes, Human Kinetics, USA, 2000 Reilly T, Secher N, Snell P, Williams C. Physiology of Sports, E&FN Spon, GB, 1997 Drabik J. Children& Sports Training, Stadion, USA, 1996


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek