GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305055122019 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Ders 1 2 4,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Spor Bilimleri Alanında Arastırma Yapabilecek Teorik Ve Uygulama Becerisi Kazandırma.


Assist. Prof. Dr.M. Zeki ÖZKOL


1
2
3
4
5


Yok


Yok


Bilimsel Arastırma Kavramları ,Arastırma Çesit Ve Yöntemleri,Metodoloji, Verilerin Toplanması,Verilerin Çözümlenmesi,Veri Kaynakları,Bibliyografya, Arastırma Önerisi Hazırlama,Tez Makale Yazım Ve Yayınlanmasında Önemli Hususlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilim Ve Araştırma Temel Kavramları
2 Araştırma Çeşit Ve Yöntemleri
3 Problem Seçimi Ve Ölçütler
4 Denenceler Ve Sayıltılar
5 Sınırlılıklar Ve Tanımlar
6 Metodoloji, Araştırma Modelleri
7 Evren Ve Örneklem
8 Verilerin Toplanması Ve Değerlendirilmesi
9 Araştırmada Hata Ve Kontrol
10 Veri Kaynakları
11 Bibliyografya
12 Rapor Tez Ve Ödev Yazmada Önemli Hususlar
13 Araştırma Önerisi I
14 Araştırma Önerisi II
15 Araştırmanın Değerlendirilmesi I
16 Araştırmanın Değerlendirilmesi II

-Alpar,R.,Spor Bilimlerinde Uygulamalı istatistik, Nobel Yayın Dagıtım, Ankara , 2001. -Arıkan, R, Arastırma Teknikleri ve Rapor Yazma . 3. bs . Ankara: Gazi Kitabevi, 2000.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 4 2 8
Beyin Fırtınası 4 2 8
Proje Hazırlama 2 2 4
Proje Sunma 2 2 4
Makale Yazma 2 2 4
Makale Kritik Etme 6 2 12
Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek