GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305055312019 Kardiyovasküler Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrenciye; kardiyovasküler sistem hastalıkları cerrahisinde ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası dönemde bütüncül bir yaklaşımla hasta bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgi, davranış ve yeteneği kazandırmaktır.


Assoc. Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ


1 Öğrenciler; Kardiyovasküler sistemin işleyişini egzersize verdiği yanıtları anlar. Kardiyovasküler sistemin fizyolojik sınırları hakkında bilgi sahibi olur. Ve sporcularınauygun antrenman reçetesi oluşturur.


Yok


Yok


Kardiyovasküler anatomi ve fizyoloji, Kardiyovasküler sistemin tanılanması, Kardiyovasküler hastalıklarda risk yönetimi, Koroner arter hastalıkları cerrahisinde hemşirelik bakımı, Koroner arter hastalıkları cerrahisinde hemşirelik bakımı, Yapısal enfeksiyoz ve enflamatuar kalp hastalıkları cerrahisinde hemşirelik bakımı, Konjenital kalp hastalıkları cerrahisinde hemşirelik bakımı, Ritim, iletim bozuklukları cerrahisinde hemşirelik bakımı, Vasküler hastalıklar ve periferik dolaşım bozuklukları cerrahisinde hemşirelik bakımı, Kalp transplantasyonu ve hemşirelik bakımı, Minimal invaziv kalp cerrahisinde hemşirelik bakımı, Minimal invaziv kalp cerrahisinde hemşirelik bakımı, Kardiyovasküler cerrahide yenilikler, Kardiyovasküler cerrahide yenilikler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 aaaa

1. Karadakovan A. EtiAslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, 2010. Adana, Nobel Kitapevi 2. TezelT. Kalp Kapak Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri, 2005, İstanbul 3. Smeltzer SC., Bare B., Hinkle JL., Cheever KH. Brunner and Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 2009 4. O’Brien PG., Lewis SL., Heitkemper MM., Bucher L. Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems Seventh Edition. 2007, Mosby 5. Yurtiçi ve Yurtdışı süreli yayınlar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek