GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305055252019 Kinesiyoloji ve Fonksiyonel Değerlendirmeler Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; insan hareketini meydana getiren organ/organ sistemlerinin yapısı ve fonksiyonlarının özelliklerini öğretmek.


Assist. Prof. Dr.M.Soner ÖZSU
Yok


Yok


İnsan hareket sistemi anatomisinin temel kavramları; kemik, eklem, kas, sinir, kan damarları ve bağ doku bilgisi; hareket düzlem ve eksenleri; baş, gövde, omurga,omuz kemeri, pelvis, üst ekstremite, alt ekstremite kemikleri, eklemleri, kasları, ligamentleri ve hareketleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

Ders Kitabı: 1. Demirel H., Koşar N.Ş. (2002); İnsan Anatomisi ve Kineziyoloji, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 2. Akman M.N., Karataş M. (2003); Temel ve Uygulanan Kineziyoloji, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara. 3. Behnke R.S. (2006); Kinetic Anatomy, Human Kinetics, USA. 4. Calais-Germain B. (2007); Anatomy of Movement, Eastland Press, Seattle. 5. Whiting W.C., Rugg S. (2006); Dynatomy, Human Kinetics, USA. Ders Malzemesi: İnsan İskeleti


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek