GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305015122016 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Ders 1 1 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencinin spor bilimleri alanında araştırma yapmak için teorik ve pratik beceriler kazanmasını sağlamaktır.


Asst. Prof. Özgür ÖZKAYA


1 Öğrenci bilimsel araştırmaya özgü temel akımları, paradigmaları ve kavramları (pozitivizm, hipotez, değişken, ölçme, ölçek vs.) bilir ve açıklar.
2 Öğrenci bilimsel araştırmanın yapısını ve sürecini (araştırma konusu ve probleminin belirlenmesi, literatür taraması, araştırma deseninin geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi, araştırma bulgularının raporlaştırılması) bilir ve uygulamaya geçirir
3 Öğrenci bilimsel araştırmanın değişik boyutlarına ilişkin bilgi, beceri ve eleştirel bakış açısı geliştirir.
4 Öğrenci istatistik ile ilgili temel kavramları tanımlar, istatistiksel hipotez yazar ve hipotezin ölçülmesi için gerekli testleri uygular.
5 Öğrenci bilimsel araştırma raporunu olumlu ve olumsuz yönleri açısından değerlendirir ve bilimsel araştırma raporu hazırlar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilimsel Araştırma Kavramları, Araştırma Çeşit Ve yöntemleri, Metodoloji, Verilerin Toplanması, Verilerin Çözümlenmesi, Veri Kaynakları, Bibliyografya, Araştırma Önerisi Hazırlama, Tez ve Makale Yazım Ve Yayınlanmasında Önemli Hususlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilgi nedir? Bilim nedir? Bilimin amacı bilimlerin sınıflandırılması, bilimsel düşünce yöntemi
2 Bilimsel yöntemin sınırları, aşamaları ve unsurları
3 Bilimsel araştırmada temel kavramlar
4 Literatür taraması
5 Araştırma konusu ve probleminin seçimi
6 Etik ilkeler
7 Deneysel tasarım ve türleri nelerdir? Deneysel tasarım hazırlama süreçleri nedir
8 Arasınav
9 Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları
10 Araştırmada ölçme ve ölçekler
11 Örneklem ve örneklem türleri
12 Nicel ve nicel veri analizi
13 Örnek Olay Çalışması ve Araştırma Sonuçlarının Kullanılması
14 Proje sunumları ve değerlendirme
15 Proje sunumları ve değerlendirme
16 Final

-Tanrıöğen,A.,Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara , 2012. -Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.,Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Pegem Akademi, 2012.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Quiz 14 1 14
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 14 3 42
Soru-Yanıt 14 2 28
Örnek Vaka İncelemesi 2 1 2
Makale Kritik Etme 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 147

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3
ÖÇ 2 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4
ÖÇ 3 2 4 3 4 4 5 3 3 3 3
ÖÇ 4 2 4 5 3 4 4 2 3 3 5
ÖÇ 5 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek