GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305015202016 Sportif Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Ders 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; spor fizyolojisi laboratuvarında kullanılan testlerin ve uygulamaların öğretilmesini sağlamaktır.


Assist. Prof. Dr. Özgür Özkaya


1 Öğrenci sportif performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilişkili konular ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
2 Öğrenci sporcuların performansı ölçmek için test yapabilir ve değerlendirebilir.
3 Öğrenci sporcuların fiziksel performansını değerlendiren raporlar yazabilir.
4 Öğrenci elde edilen test sonuçlarına göre antrenman programlarını düzenleyebilir.
5 Öğrenci performans değerlendirmeye yönelik çalışma planlayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Spor branşları ile bağlantılı laboratuvar ve performans testleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Egzersiz alanlarına ait oksijen kinetikleri.
2 İstirahat metabolizmasına ait enerji hesaplamaları.
3 Egzersiz ve enerji. Aerobik ve Anaerobik egzersizlere ait enerji tüketiminin hesaplanması.
4 Verim ve Ekonomi kavramları ve hesaplamalar.
5 Egzersiz alanları.
6 Aerobik eşik kavramı.
7 Anaerobik eşik kavramı.
8 Vize sınavı.
9 Kritik hız/güç kavramları. Matematiksel modellemeler. Fizyolojik ve metabolik eşik türleriyle olan ilişkisi.
10 Respirasyon kompanzasyon noktası.
11 Şiddetli egzersiz alanı ve VO2max konsepti.
12 VO2max veren ilk iş yükü ve VO2max veren en yüksek iş oranı.
13 Ekstreme egzersizlere ait oksijen yanıtları ve egzersiz etkileri.
14 Anaerobik kapasite ve güç kavramları.
15 Anaerobik kapasite ve güç testleri.
16 Final sınavı.

Bourdon, P., Savage, B., & Done, R. (2013). Physiological tests for elite athletes. Physiological tests for elite athletes. Human Kinetics, Champaign, IL, 77-102.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 7 1 7
Uygulama/Pratik 10 1 10
Laboratuvar 10 3 30
Soru-Yanıt 7 1 7
Makale Kritik Etme 10 2 20
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30
Performans 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 2 2 3 4 5 5 5
ÖÇ 3 2 3 4 4 5
ÖÇ 4 3 3 5 5
ÖÇ 5 2 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek