GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305015222016 Antremana Fizyolojik Adaptasyonlar Ders 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencinin, fizyolojik mekanizmaların hücreden başlayıp bir bütünlük içinde, vücut fonksiyonlarının yürütülmesi, kontrolu ve koordinasyonundaki işleyiş ile ilgili temel bilgi ve ilkeleri kavrayabilmesini, ebelik alanında fizyolojik sistemle ilgili sorunları saptayabilme ve çözebilmesini, edindiği bilgileri mesleki uygulamalarında temel alabilmesi ve kullanabilmesini ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve araştırmanın önemini kavramasını sağlamaktır


Öğr. Gör. Dr. Ayşegül KESER


1
2
3
4
5


Yok


Yok


İnsan fizyolojisine giriş ve Homeostaz, Hücreye genel bakış ve membranlar, Kan fizyolojisi, Kan proteinleri, Kan hücreleri, Kas fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Sindirim sistemi fizyolojisi, Dolaşım fizyolojisi, Endokrin sistemine giriş, Hormonlar, Boşaltım fizyolojisi, Üreme fizyolojisi, Sinir sistemine genel bakış, Duyu ve özel duyu, Motor sistemler, İstem ve istem dışı hareketler, otonom sinir sistemi, Sinir sisteminin yüksek işlevleri ve Yenidoğan fizyolojisi konularını içerir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vander, A.J., Sherman, J.H., Luciano, D.S. (2007) Human Physilogy. New York


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 12 2 24
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Okuma 10 2 20
Ev Ödevi 12 3 36
Toplam İş Yükü (saat) 182

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek