GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305015232016 Sporda Beslenme ve İleri Uygulamalar Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Sporcu beslenmesinde çalışılan güncel konuların irdelenmesi


Dr. Öğr. Üye. Emine Kutlay


1 1. karbonhidrat yükleme yöntemi, sporcu içecekleri, egzersiz öncesi, sırası ve sonrası karbonhidrat alımı stratejilerini incelemek
2 2. kafein ve egzersiz performansı, aralıklı açlık metodu, hidrasyon-dehidrasyon, besinsel ergojenik destekler ve egzersiz performansı ilişkisinde güncel konuları incelemek
3 3. branşlara özel beslenme, beslenmede yıllık periyotlama konularını incelemekYok


karbonhidrat yükleme yöntemi, sporcu içecekleri, egzersiz öncesi, sırası ve sonrası karbonhidrat alımı stratejileri, kafein ve egzersiz performansı, aralıklı açlık metodu, hidrasyon-dehidrasyon, besinsel ergojenik destekler, branşlara özel beslenme, beslenmede yıllık periyotlama


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 karbonhidrat yükleme yöntemi, avantajları ve sakıncaları
2 sporcu içecekleri, özellikleri ve egzersiz performansı ilişkisi
3 egzersiz öncesi, sırası ve sonrası karbonhidrat alımı stratejileri ve egzersiz performansı ilişkisi
4 kafein ve egzersiz performansı, ağızda kafein çalkalama metodumineraller ve eser mineraller
5 aralıklı açlık metodu ve etkileri
6 sporcu içecekleri ve egzersiz performansı ilişkisi
7 egzersizde sıvı alımı, hidrasyon-dehidrasyon
8 Ara sınav
9 besinsel ergojenik destekler
10 besinsel ergojenik destekler
11 spor branşına özel beslenme farklılıkları
12 spor branşına özel beslenme farklılıkları
13 spor branşına özel beslenme farklılıkları
14 beslenmede yıllık periyotlama
15 final sınavı
16

1. Jeukendrup A, Gleeson M (2004) Sport nutrition, Human Kinetics. 2. Williams MH (2007) Nutrition for health, fitness&Sport, Eighth Edition, Mc Graw Hill Companies, New York 3. Benardot D. (2006). Advanced Sports Nutrition, 209–232, Human Kinetics, United States. 4. Karlsson J (1997) Antioxidants and Exercise, Human Kinetics, United States. 5. Willams MH (1998) the Ergogenics Edge, Human Kinetics, United States 6. Güncel makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 0 0
Tartışma 13 0 0
Takım/Grup Çalışması 3 0 0
Seminer 1 0 0
Makale Kritik Etme 13 0 0
Bireysel Çalışma 15 0 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 0 0
Okuma 15 0 0
Toplam İş Yükü (saat) 5

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 0 1 1 1 1
ÖÇ 1 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek