GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305015282016 Spor Bilimlerinde Araştırma ve Yayın Etiği Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Spor bilimde araştırma ve yayın etiği ile ilgili konuları irdelemek


PROF.DR. B. MUZAFFER ÇOLAKOĞLU,


1 Araştırma Etiği Prensipleri
2 Gönüllü olur Formu Hazırlama
3 Yazarlık Hakkı Tartışmaları
4 İntihal konuları

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Araştırma etiği kavramları Bilimsel makalede yazarlık hakkı elde edilmesi Haksız yazarlık konuları İntihalin Belirlenmesi Spor bilimlerinde Araştırma ve Yayın Etiği İhlallerine karşı alınabilecek önlemler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 a) Akademik Dürüstlük ve Akademik İrtikâp b) Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi/Amacı, kapsamı ve temel ilkeleri
2 Araştırma Etiğinin Beş Prensibi Üzerine Tartışmalar a.Katılımcının zarar riskini en aza indirmek b.Katılımcı kimliğinin gizliliği c.Yanıltıcı uygulamalardan kaçınmak d.Çalışmadan çıkma hakkı sağlanması
3 Gönüllü olur formu içeriğinin hazırlanması
4 Bilimsel Makalede Yazarlık Hakkı Elde Etmek a.Bilimsel Araştırmada Yazarlığın Önemi b.Yazarlar arasında yer alabilmek için karşılanması gereken kıstaslar c.Araştırmada yazarlar arasında yer alamayacak yardımcılar d.Yazarlar listesinde isim sıralaması
5 Yazarlık hakkının elde edilmesi üzerine tartışmalar. a.Ülkemizde ve değişik kültürlerde yazarlık hakkı b.Yazarlık açıklamaları ve beyanları c.Yazarların açıklamaları ve beyanlarına güvenebilirmiyiz?
6 Yazarlık Hakkı İhlalleri (Haksız Yazarlık) a.Misafir Yazarlık b.Hayalet Yazarlık c.Hediye Yazarlık
7 İntihal a.İntihal nedir? b.Bilimsel yayınlarda intihalle mücadelenin önemi c.Türkiyeden ve dünyadan intihal manzaraları
8 İntihalin belirlenmesi a.İntihalin ipuçları b.İntihalin tespitinde kullanılan yazılımların hedef kitleleri c.iThenticate© intihal tespit yazılımı eğitimi
9 Vize Sınavı
10 Uydurma
11 Çarpıtma
12 Dublikasyon
13 Dilimleme
14 Spor Bilimlerinde Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İhlalleri önlenebilir mi?
15 Bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlallerinin doçentlik sınav yönetmeliğindeki karşılığı
16 Yüksek Öğretim Kurulu Öğretim Elemanları intihallerinin Disiplin Yönetmeliğindeki karşılığı

Makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 10 2 20
Soru-Yanıt 12 2 24
Takım/Grup Çalışması 10 2 20
Makale Kritik Etme 5 2 10
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Ev Ödevi 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 182

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek