GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305015302016 Fitness Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Seçmeli Ders Grubu 1 1 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, toplum sağlığını korumak adına özel fiziksel aktiviteler için, bilimsel kanıtlara dayalı metotları ve teknikleri öğretmek ve geliştirmek, toplumun her kesimi için etkili ve güvenli fiziksel aktivitenin gerekliliklerini kavratmak ve duyarlı sağlık profesyonellerini yaratmaktır.


Dr.Öğr.Üyesi Faik Vural


1 Fitness uygulamalarında güncel yaklaşımları bilir ve anlar.
2 Fonksiyonel hareket değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 Güncel kuvvet ve kassal dayanıklılık programlama prensiplerini anlar ve uygular.
4 Dayanıklılık performansını geliştirmeye yönelik güncel programlama prensiplerini anlar ve uygular.
5 Farklı yaş gruplarına yönelik fitness programları hazırlama yaklaşımlarını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yaşam kalitesini arttırma, sağlıklı bir duygusal çevre yaratabilme, toplumun her kesiminde fiziksel aktivite artışı için birçok temel prensiplerini, fitnesin sağlıkla ilgili bileşenleri tanıma, sağlık taramaları ve risk sınıflandırmaları, fiziksel aktivitenin etkili bir şekilde ölçümü, değerlendirme prensipleri, sedanter yaşam ve kronik hastalıkları, fiziksel aktivite programlarını değerlendirme ve planlama, egzersiz programı hazırlayabilme, sağlık ve fitnes’e ilişkin normları takip edebilme ve değerlendirme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fitness uygulamalarında yıllara göre değişen akımlar (ASCM Fitness akımları anketi değerlendirilmesi)
2 Fitness uygulamalarında inovasyon ve uygulamalarda kullanımı
3 Fonksiyonel hareket değerlendirmesi
4 Kuvvet geliştirme yöntemleri ve programlama yaklaşımları
5 Kuvvet geliştirme yöntemleri ve programlama yaklaşımları
6 Dayanıklılık geliştirme yöntemleri ve programlama yaklaşımları
7 Dayanıklılık geliştirme yöntemleri ve programlama yaklaşımları
8 Ara sınav
9 Fitness uygulamalarında güncel araştırma konularının belirlenmesi
10 Konuların hazırlanması, sunumu ve tartışılması
11 Konuların hazırlanması, sunumu ve tartışılması
12 Konuların hazırlanması, sunumu ve tartışılması
13 Konuların hazırlanması, sunumu ve tartışılması
14 Final sınavı

1. Heyward VH (2006), Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription, Fifth Edition, Human Kinetics 2. Randsdell LB, Dinger MK, Huberty J, Miller KH (2009), Developing effective Physical Activity Programs, Human Kinetics 3. Kennedy-Armbruster C, Yoke MM (2009), Methods of Group Exercise Instruction, Second Edition, Human Kinetics 4. Swain DP, Leutholtz BC (2007) Exercise Prescription, Second Edition, Human Kinetics 5. ACSM’s Health-related Physical Fitness Assessment Manual (2010), Third Edition


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Quiz 1 20
Ev Ödevi 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 4 1 4
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 3 2 6
Laboratuvar 3 1 3
Tartışma 8 1 8
Soru-Yanıt 5 1 5
Makale Kritik Etme 10 1 10
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 1 3
Okuma 10 2 20
Ev Ödevi 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 141

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 4 4 2 1 5 1 3 1
ÖÇ 2 3 1 4 1 3 2
ÖÇ 3 2 2 4 5 4 1 3
ÖÇ 4 2 2 4 5 4 1 3
ÖÇ 5 2 2 4 5 4 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek