GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305015312016 Çocuklarda Hareket Eğitimi ve Performans Seçmeli Ders Grubu 1 1 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Sağlıklı ve hasta çocuklarda günlük oyun ve aktivite programlarını planlayıp geliştirebilecek bilgi ve yetenek kazandırmayı amaçlar.


Assist. Prof. Dr.Bahire BOLIŞIK, Assist. Prof. Dr. Hatice BAL YILMAZ


1
2
3
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu dersim içeriği; sağlıklı ve hasta çocuklarda, yaş dönemlerine göre çocuğun ilgisi, eğitimi, kültürü ve performansını göz önüne alarak oyun aktivite programlarını seçme ve düzenleme becerilerini geliştirmektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çocuklarda psikomotor evreler ve ayrıntılarının çalışılması
2 Hareket nedir ve hareketin oluşun safhalarının fizyolojik olarak incelenmesi
3 Kaba ve ince form kavramlarını açıklanması ve örneklendirilmesi
4 Çok yönlü hareket eğitimim ayrıntıların incelenmesi
5 Çocuklarda yazılacak birim antrenmanların yazım ve uygulanma prensipleri nelerdir
6 Yardımcı biyomotor yetilerin tekrarı(Ritm, denge, beceri, esneklik )
7 Yardımcı Biyomotor yetilerin tekrarı(Çeviklik, hareketlilik, oryantasyon, koordinasyon)
8 Ara sınav
9 Öğrenim grupları antrenmanların yazım ve uygulamaları ile bu çalışmaların farklı spor branşlarındaki örneklerinin incelenmesi
10 Gelişim grupları antrenmanlarını yazım ve uygulamaları ile bu çalışmaların farklı spor branşlarındaki örneklerinin incelenmesi.
11 Çocuklarda hareket ve antrenman üzerine yayınlanmış makale çalışmalar
12 Çocuklarda hareket ve antrenman üzerine yayınlanmış makale çalışmaları
13 Ödev sunumları
14 Ödev sunumları
15 Genel ders tekrarları
16 Final sınavı

1.Wong DL (1996) Wong and Whaley’s Clinical Manual of Pediatric Nursing. Fourth Edition, St. Louis, Mosby, s: 216-220 2.Kramer P., Hinojosa J., (1999). Frames of Reference for Pediatric Occupational Therapy , Second Edition,. 3.Seyrek H., Sun M., (1985). Çocuk Oyunları Okul Öncesi Eğitiminde Oyun Dersi El Kitabı, Müzik Eserleri Yayınları, İzmir. 4.Yavuzer H. (2000). “Çocuk Psikolojisi”, Remzi Kitabevi,19. Basım, İstanbul, 5.Poyraz H. “Okul öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak”, Arı Yayıncılık, Ankara, 2003 6.Yörükoğlu A. (2000). “Çocuk Ruh Sağlığı”, Özgür Yayınları, 20. Basım, İstanbul, 7.Özdoğan, B. (2000). Çocuk Ve Oyun Çocuğa Oyunla Yardım, Anı Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 12 2 24
Soru-Yanıt 12 2 24
Takım/Grup Çalışması 12 2 24
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Ev Ödevi 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek