GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305015332016 Antrenörlük Eğitimi ve Etiği Seçmeli Ders Grubu 1 1 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; antrenör olarak kendi yeterlik ve kişilik yapıları çerçevesinde sporcularının ve kendisinin girdiği stresle başa çıkabilmeyi, motivasyonu artırabilmesi için gerekli teknikleri öğreterek; yarışma ya da müsabaka süreçlerinde (öncesi-sırası-sonrası) doğru yaklaşım geliştirmelerini sağlar.


Assist. Prof. Dr.Remzi Ferudun DORAK


1
2
3
4
5


Yok


Yok


Antrenörlük ilkeleri, gereklilikleri; oyun stratejisi ve psikolojisi, antrenörlükte sporcu-yönetici-medya iletişimi, hedef belirleme, takım için kariyer planlaması yapma ve etkili koçluk.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dorak,F.&Vurgun,N.,Hentbol-Oyun Duysundan Hızlı Oyuna,Ege Ünv.Basımevi,İZMİR 2008 Dorak,F. Ders Notları,2010 Cook,M. Effective Coaching, The McGraw-Hill Companies, USA,1999. Weinberg,R&Gould,D. Foundations of Exercise and Sport Psychology, Human Kinetics,2003.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 0 0 0
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek