GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305015362019 Antreman Yazımının Analitik Açılımları Seçmeli Ders Grubu 1 2 5,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Analitik Düşünme üzerine kurgulanmış antrenman bilimlerindeki programların analizi ve değerlendirilmesi


PROF.DR. BAHTİYAR ÖZÇALDIRAN


1 Analitik düşünme ve çözümleme kavramlarını kavrayabilme
2 Antrenman bilimde analitik açılım süreçlerini anlayabilme
3 Farklı yaş ve performans gruplarında analitik açılım süreçlerini öğrenebilme
4 Birim antrenman yazılımındaki analitik açılımları öğrenebilme
5 Mikro,mezo ve makro yapılarda analitik açılımları öğrenebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Takım ve bireysel sporlarında yer alan sporcular üzerinde uygulanan antrenmanların analitik açılımları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 -Analitik düşünme nedir, sporda ve özellikle antrenman bilimindeki önemi.
2 Analitik açılım süreçlerin ayrıntıları ve birim antrenman yazımındaki detayları nelerdir.
3 Birim antrenman yazım sırası ve bu sıralamanın analitik açılımlara entegre edilmesi
4 Birim antrenman sürecinden mikro yapılara geçişlerde analitik açılım prensipleri
5 Mikro yapıların dengelenmesi ve analitik açılım yapılanmasının ayrıntıları
6 Mezo yapılarda durum analiz yapısı ve analitik açılım süreçleri
7 Farklı birim antrenmanların yazılıp analitik açılımları üzerinde tartışılması
8 Ara sınav
9 Mezo yapıların oluşmu ve analitik açılım düzenlemesindeki dikkat edilecek konular
10 Mezo yapıların analitik açılımları ve dengelenme prensipleri
11 Mikro ve mezo yapıların birbirlerine entegre edilmesi
12 Entegre edilmiş yapıların analitik açılımları dengelenme süreçleri
13 Örnek antrenman programları üzerine çalışmalar
14 Sınıf içi çözümleyici antrenman örnekleri
15 Ödev sunumları
16 Final sınavı

Ders Kitabı: Vladimir Issurin (2008), “Principles and Basics of Advanced Athletic Training”, published by UAC, Michigan USA, Gambetta, V. (2002), Gambetta Method, Gambetta, USA Prof.Dr.Bahtiyar Özçaldıran ders notları Yardımcı Kitaplar: Lee, M. (1997), Coaching Children in Sport, E&FN Spon, GB Rowland, T.W., (2005) Children’s Exercise Physıology, Human Kinetics, USA Tudor O. Bompa (2007), “Antrenman Kuramı ve Yöntemi-Dönemleme”, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara Sedat Muratlı, Gülşah Şahin, Osman Kalyoncu (2005), “Antrenman ve Müsabaka”, Yaylım Yayıncılık, İstanbul


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 5 3 15
Tartışma 5 5 25
Beyin Fırtınası 3 3 9
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Okuma 5 3 15
Ev Ödevi 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 155

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 4 4 4 3 2 3 1 4 4
ÖÇ 2 3 4 4 4 3 1 3 2 4 4
ÖÇ 3 3 3 4 3 3 1 3 2 4 4
ÖÇ 4 3 3 4 4 3 1 3 2 4 4
ÖÇ 5 3 3 4 4 4 2 3 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek