GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305025162016 Öğrenme Psikolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrenmenin temel özelliklerinin incelenerek öğrenme psikolojisinin temel paradigmalarının tartışılmasıdır. Derste alışma ve duyarlılaşma etkileri, Pavlovian koşullama ile edimsel koşullama karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Ayrıca pekiştirme tarifeleri, pekiştireç türleri ve temel pekiştirme kuramları üzerinde durulmaktadır. Bu dersten geçen öğrenciler, öğrenme psikolojisindeki temel kavramlara hakim olma, farklı kuramları karşılaştırabilme ve öğrenme psikolojisinin uygulama alanlarını tanıma becerisine sahip olacaklardır.



1 Öğrenmenin doğasını anlayabilme
2 Öğrenmeye ilişkin temel kuramsal tartışmaları anlayabilme
3 Öğrenme ile ilgili deneysel çalışmalardaki temel yordamları anlayabilme
4 Öğrenme ile ilgili yapılan çalışmaları içeren bilimsel makaleleri okuyabilme
5 Öğrenme psikolojisinin bulgularının ne gibi uygulamalı alanlarda kullanılabileceğini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Öğrenmenin temel özellikleri, alışma, duyarlılaşma, Pavlovian koşullama, edimsel koşullama.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: dersin işleyişi, dersin içeriği, öğrenciden beklenenler.
2 Öğrenmenin temel kavramları, Alışma ve duyarlılaşma
3 Pavlovian koşullama ve sönme
4 Pavlovian koşullamada uyarıcı ilişkileri
5 Edimsel koşullama
6 Pekiştirme tarifeleri
7 Pekiştirme tarifeleri (devam)
8 Ara sınav
9 Pekiştirme kuramları
10 Makale tartışması
11 Edimsel koşullamada ceza
12 Kaçınma öğrenmesi
13 Kaçınma öğrenmesi (devam)
14 Makale tartışması
15 Davranışın uyarıcı kontrolü
16 Final Sınavı

Tevfik Alıcı (2018). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Kaknüs Yayınları Domjan, M. (2004). Koşullama ve öğrenmenin temelleri (H. Çetinkaya, Çev.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 1 10 10
Rapor Hazırlama 1 9 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 9 3 27
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek