GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305025102020 Spor Bilimlerinde Araştırma, Uygulama ve Yayın Etiği Ders 1 1 10,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; Öğrencilere Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Alanında Araştırma Yapabilecek Teorik Ve Uygulama Becerisi Kazandırma .

Yok


Yok


Bilimsel Araştırma Kavramları ,Araştırma Çeşit Ve Yöntemleri,Problem Seçimi Ve Ölçütler,Denenceler Ve Sayıtlılar,Sınırlılıklar,Tanımlar,Metodoloji,Evren,Örneklem,Verilerin Toplanması,Verilerin Çözümlenmesi,Veri Kaynakları,Bibliyografya, Araştırma Önerisi Hazırlama,Tez Makale Yazım Ve Yayınlanmasında Önemli Hususlar , Araştırma Önerisi Hazırlama ve Değerlendirilmesi, Araştırmanın Değerlendirilmesi..


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

-Alpar,R.,Spor Bilimlerinde Uygulamalı istatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara , 2001. -Arıkan, R, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma . 3. bs. Ankara: Gazi Kitabevi, 2000. -Balcı, A., Sosyal Bilimlerde Araştırma, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2001. -Bordens, Knneth S. And Bruce B. Abbott. Research Design and Methods., McGraw Hill, USA ,2002. -Büyüköztürk, Ş. Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. PegemA Yayıncılık, Ankara: 2001. -Day, R.A., Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır,(çev.Gülay Aşkar Altay) Tubitak Yayınları, Ankara, 1996. -Kaptan, S., Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. 10. bs. Ankara: Tekışık, 1995. - Karasar,N.,Bilimsel Araştırma Yöntemi,.Nobel Yayın Dağıtım, 12.bs, .Ankara, 2003. -Karasar, N., Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8. bs. 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., 1995. -Thomas ,J., Nelson, J., Research Methods in Physical Activity ,5th Edition , USA,2005. -Yıldırım ,A. ve Şimşek, H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. bs. Ankara: Seçkin, 2000.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek