GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305025222020 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik Ders 1 2 10,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin bir kitle hakkında o kitleden alınan rasgele örneklemi kullanarak istatistiksel çıkarsamalar yapabilmelerini sağlamaktır.

Yok


Yok


Uyum İyiliği Testleri, İstatistiksel tahmini, aralık tahminleri, hipotez testleri, varyans analizi, regresyon ve korelasyon


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

DERS KİTABI: Şenol, S., “Çıkarsamalı İstatistik”, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-147-6 YARDIMCI KAYNAKLAR: Şenol, S., “Tanımlayıcı İstatistik”, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-146-9 Applied Statistics, J. Neter, W. Wasserman, G.A. Whiıtmore, Simon & Schuster, Inc., 4th ed., 1993, ISBN 0-205-13478-5


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek