GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035122003 Sekonder Metabolitler ve Üretimleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilere önemli mikrobiyal sekonder ürünler ve üretimleri hakkında avantaj ve dezavantajları ile birlikte kapsamlı bir alt yapı vermektir.


Öğr. Gör. Dr. Emre ERDEN


1 Sekonder metabolitlerin üretimi için stratejilerin tasarlanması ve geliştirilmesi yeteneğinin kazanma
2 Uygun yöntem seçim kabiliyetini kazanma.
3 Bilimsel kaynakların araştırılmasını ve sekonder metabolitler hakkındaki bilgilerin yorumlayabilme.
4 Bilimsel verileri değerlendirebilme, karşılaştırabilme ve yorumlayabilme.
5 Sekonder metabolitlerin üretimi ve izolasyonunda mevcut sonuçları takip edebilme ve bilimsel teknikleri geliştirebilme.
6 Sekonder metabolitlerin üretimi ve izolasyonu için geleneksel biyoteknolojik teknikleri anlayabilme uygulayabilme.
7 Sekonder metabolitlerin üretimi için plan yapabilme.
8 Uygulanabilir metotların avantajları ve dezvantajlarını yorumlayabilme ve karşılaştırabilme.
9 Grup arkadaşlarıyla etkin olarak işbirliği yapabilme ve kendi kendini geliştirebilme.
10 Kültivasyon teknikleri anlayabilme ve deneyim kazanma.
11 En son verileri takip edebilme.
12 Mikrobiyal sekonder metabolitlerin (antibiyotikler ve daha fazlası) genel özelliklerinin bildirilmesinde yetenek kazanma.


Yok


Yok


Antibiyotikler, farmasötik olarak aktif bileşikler, toksinler, pigmentler ve enzimler gibi mikrobiyal metabolizmanın sekonder ürünleri ile bunların metabolik yolakları, metabolit ürünler ve deneysel uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Antibiyotikler ve diğer biyolojik aktif mikrobiyal metabolitler
2 Mikroorganizmalardan yeni sekonder metabolitlerin araştırılması
3 Sekonder metabolit üretici mikroorganizmalarının biyolojisi
4 Yeni biyo-aktif mikrobiyal metabolitlerin aranması
5 Sekonder metabolitlerin biyosentezi
6 Antibiyotiklerin biyosentezi
7 Antibiyotik sentezinin regülasyonu
8 Arasınav
9 Suş geliştirilmesi ve proses geliştirme
10 Biyolojik transformasyonlar
11 Production of secondary metabolites: Antibiotics
12 Sekonder metabolitlerin üretimi: Polipronaoidler, alkaloidler
13 Sekonder metabolitlerin üretimi: Poliketidler, terpenoidler
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

Biotechnology Secondary Metabolites: Plants and Microbes (Second Edition) edited by K.G. Ramawat and J.M. Merillon Science Publishers, 2007 Biotechnology of Antibiotics and other Bioactive Microbial Metabolites by G. Lancini, R. Lorenzetti, Springer; 1st Edition, 1993


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 4 56
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 20 20
Proje Hazırlama 3 15 45
Proje Sunma 3 2 6
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 246

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5 4 5
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 4
ÖÇ 11 5
ÖÇ 12 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek