GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035132009 Lipid Analizleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; lipidlerin yapıları, fonksiyonları özellikleri ve analizleri hakkında detaylı bilgilerin verilmesidir


Prof. Dr.Ali KILINÇ


1 Çağdaş sonuçları takip edebilme
2 Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
3 Lipidleri tanımlayabilme, anlayıp anlatabilme
4 Lipidlerin isolasyonunu, türevlendirilmesi, analizi ve karakterizasyonunu yapabilme
5 Uygun yöntem seçme becerisini kazanabilme
6 Literatür tarama, Araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme
7 Bireysel ve grup çalışması yapabilme


Yok


Yok


Yağ asitleri ve nötral yağlar, glikolipidler, vakslar, terpenler, terpenoidler, steroidler, ve lipid molekülerinin kompleksliği. Lipid analizlerinin tarihçesi. Lipidlerin ekstraksiyonu, izolasyonu, ölçümleri ve analizleri.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Lipid ve Lipid Analizlerine Giriş • Lipidlerin Yapısı ve Kimyası Laboratuvar Tanıtımı-1
2 • Lipidlerin Kromatografik analizlerinin Genel Prensipleri Laboratuvar Tanıtımı-2
3 • Lipid ekstraksiyonu, Depolanması ve numune hazırlanması Lipid ekstraksiyonu, ve numune hazırlanması
4 Lipid türevlerinin hazırlanması Lipid türevlerinin hazırlanması
5 Lipid türevlerinin hazırlanması Lipid türevlerinin hazırlanması
6 Yağ asitlerinin analizlenmesi Yağ asitlerinin analizlenmesi
7 Yağ asitlerinin analizlenmesi Yağ asitlerinin analizlenmesi
8 Ara sınav
9 Basit Lipidlerin Analizi Basit Lipidlerin Analizi
10 Basit Lipidlerin Analizi Basit Lipidlerin Analizi
11 Kompleks Lipidlerin Analizi Kompleks Lipidlerin Analizi
12 Kompleks Lipidlerin Analizi Kompleks Lipidlerin Analizi
13 Sunum Tartışma
14 Sunum Tartışma
15 Sunum Tartışma
16 Final Sınavı

1. W. W. Christie, “Lipid Analysis”, 3rd Edition, (2003) The Oily Press, (2003) 2. Carter Litchfield, (1972) , “Analysis of Trigliserides” Academic Press Newyork.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 75
Laboratuvar 1 25
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Laboratuvar 10 2 20
Tartışma 2 1 2
Soru-Yanıt 2 1 2
Takım/Grup Çalışması 2 2 4
Rapor Hazırlama 2 20 40
Rapor Sunma 2 4 8
Proje Hazırlama 2 20 40
Proje Sunma 2 4 8
Makale Kritik Etme 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 242

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 3 5
ÖÇ 2 5 3 4 4
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 4 4 5 4 3
ÖÇ 5 4 4 4 3 4
ÖÇ 6 4 4 3 5 5
ÖÇ 7 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek