GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035141998 Fermentasyonun Modellendirilmesi Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilere proses teknolojisinde matematiksel modellemenin önemini vermek, temel kurallar, kinetik reaksiyonlar, biyolojik proseslerin matematiksel modellemesi ve bilgisayar simülasyon bilgilerini geliştirmektir.


Öğr. Gör. Dr. Emre ERDEN


1 Hücre büyümesi ve ürün üretimindeki hız ekspresyonu farklılıklarını açıklayabilme
2 Spesifik büyüme hızı ve spesifik ürün oluşum hızı hesaplayabilme
3 Kesikli kültürde hücre, ürün ve substrat konsantrasyonlarının nasıl ve neden değiştiğini açıklayabilme
4 Spesifik büyüme hızı ve spesifik ürün oluşum hızının ne olduğunu öğrenme
5 Belirli büyüme koşullarında hücre büyümesi, ürün üretiminin hız ekspresyonlarını tanımlayabilme
6 Büyüme ve ürün üretiminin kısıtlamalarını ayırt edebilme
7 Sitokiyometrik bilgiden nasıl faydalanacağını bilme
8 Substrat kullanımını tanımlamak için verim katsayısını nasıl uygulayabileceğini öğrenme
9 Hücre büyümesi ve ürün oluşum verilerini substrat kullanımını belirlemek için bileştirme yeteneği gösterme
10 Kanıtlarla desteklenmiş olguları ve/veya başarılı bir şekilde dataylı açıklamaları tartışabilme
11 Belirli bir veri grubunun hız ekspresyonunu kağıda dökmek ve çözümleyebilme yeteneği gösterebilme
12 Temel materyal dengesini uygulamayı ve verim katsayılarını hesaplamayı öğrenme
13 Dökümanın içeriğini dinleyicinin teknik bilgisi ve ihtiyacına göre düzenleyebilme
14 Herhangi bir imla, noktalama ve kullanım hatası olmadan yazılı ödev teslim edebilme


Yok


Yok


Bu ders optimum referans yolu ve uygulama koşullarını belirleme yaklaşımları sağlar; son ürün kalitesini tahmin etme, kesikli süreç uygulamalrını modifiye etme, ayarlama ve hızlandırma; ve entegre edilmiş gerçek zamanlı bilgi temelli sistemlerin süreç izleme ve hata belirleme amacıyla tasarlanması


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Modellemeye giriş
2 Biyokütlenin tahmini
3 Sitokiyometri
4 Matematik modeller
5 Mikrobiyal Büyüme: İnhibisyon ve Aktivasyonun Büyüme ve Büyüyme hızının analizine etkisi
6 Fermentasyon Süreci için Basit Bir Model: Kesikli Kültür
7 Problem çözme
8 Ara sınav
9 Mikrobiyal Kültürlerde Ürün Oluşumu
10 Kemostat Kültür: Kemostatın Detaylandırılması
11 Kemostat için Matematik Model
12 Tapa Akış Kültür
13 Kesikli-beslemeli kültür
14 Problem çözme
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

M. L. Schuler, F. Kargi, “Bioprocess Engineering”, Prentice Hall Int. Series, (2002) H. W. Blanch D.S. Clark, “Biochemical Engineering”, Marcel Dekker, (1997) C. Radledge, B. Kristiansen, “Basic Biotechnology” Second Edition,. Cambridge University Press, (2001) J. E. Bailey, D. F. Ollis, “Biochemical Engineering Fundamentals” Second Edition, Mc Graw Hill International, (1986) N. S. Panikov, “Microbial Growth Kinetics” First Edition, Chapman ve Hall, (1995)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
Proje Hazırlama 2 30 60
Proje Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 4 5 4
ÖÇ 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5
ÖÇ 8 5 5 5 5
ÖÇ 9 5 5 5 5
ÖÇ 10 5 5
ÖÇ 11 5 5 4 5
ÖÇ 12 5 5 5 5
ÖÇ 13 5 5 5 5 5
ÖÇ 14 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek