GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035162005 Gen Biyokimyası Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Gen Biyokimyası, genin, biyokimyasal bir bakış açısıyla tüm yönleriyle irdelenmesini amaçlar.Genomdaki genler, kromozomlardaki paketlenmeleri transkripsiyondan translasyona kadar gen ekspresyon prosesi,genin yeniden yapımı ve korunumu konularında kapsamlı bilgi edinilmesi sağlanır.


Prof. Dr. Erhan DİNÇKAYA


1 Bilgini yeniden yapılanması proseslerini anlama kazancı
2 Biyokimya ile genler arasında ilişki kurabilme yeteneğini kazanmak
3 Kromozom organizasyonunu ve moleküler yapısını tartışabilmek.
4 Gen regülasyonu ve sinyal proseslerini anlayabilme
5 Postranslasyonal işlemleri tartışabilme
6 Gen ekspresyonu ile biyokimya arasındaki ilişkiyi kurabilme yeteneğini kazanma
7 Nükleotid metabolizması ve genler arasında ilişki kurabilmek ve bu ilişkiyi anlayabilmek


Yok


Yok


Nükleotid metabolizması, DNA ve RNA’nın temel özellikleri, kromozom organizasyonu ve moleküler yapı, mutasyonlar ve DNA onarımı, DNA replikasyonu, gen transkripsiyonu ve RNA modifikasyonu, m-RNA’nın translasyonu, bakteri ve bakteriofajlarda gen regülasyonu, ökaryotlarda gen regülasyonu, moleküler düzeyde rekombinasyon ve transpozisyon


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Nükleotid Metabolizması:Pürin nükleotidlerinin biyosentezi ve yıkımı
2 Nükleotid Metabolizması:Primidin nükleotidlerinin yıkımı ve biyosentezi
3 DNA ve RNA’nın temel özellikleri
4 Kromozom organizasyonu ve moleküler yapısı
5 Bilginin yeniden yapılanması:DNA metilasyonu,restrüksiyon ve modifikasyon
6 Bilginin yeniden yapılanması:MutasyoNlar ve DNA onarımı
7 Bilginin yeniden yapılanması:Rekombinasyon, gen yeniden düzenlenmesi,gen amplifikasyonu
8 Arasınav
9 DNA replikasyonu
10 Gen transkripsiyonu v e RNA modifikasyonu
11 m RNA’nın translasyonu
12 Bakteri ve bakteriofajlarda gen regülasyonu, Ökaryotlarda gen regülasyonu
13 Gen regülasyonunda sinyaller, Posttranslasyonal işlemler
14 Rapor Sunumu
15 Rapor Sunumu
16 Final Sınavı

B. Lewin, “Genes IX”, Jones ve Bartlett Publishers, , (2007) R. J. Brooker “Genetics”, Benjamin Cummings, (1999)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 44 44
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 230

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 3 3
ÖÇ 2 5 5 3 3
ÖÇ 3 5 5 3 3
ÖÇ 4 5 5 3 3
ÖÇ 5 5 5 3 3
ÖÇ 6 5 5 3 3
ÖÇ 7 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek