GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035182004 Minyatirüze Biyoanalitik Sistemler Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Son yıllarda oldukça ilgi çekici, yeni bir interdisipliner araştırma alanı olan minyatürize biyoanalitik sistemlerin kimya ve diğer fen bilimlerindeki uygulamaları ve mikrosistem teknolojisi hakkında bilgi verilmesi ders kapsamında hedeflendi..


Assoc. Prof. Dr. Suna Timur


1 Mikrosistem teknolojisi ve biyoanalitik sistemler ile ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme
2 Minyatürize biyoanalitik sistemlerin genel özellikleri ile biyoanalitik sistemlerin ilişkilendirilebilmesi
3 Uygun yöntem seçme becerisini kazanabilme
4 Bireysel ve grup çalışması yapabilme
5 Kullanım amacına yönelik minyatürize biyoanalitik sistemleri tasarlayabilme ve geliştirebilme
6 Mikrosistem hazırlanmasına yönelik yenilikleri takip edebilme ve spesifik yöntemleri geliştirebilme
7 Araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme
8 Mikrosistemlerin hazırlama prosesi hakkında stratejik planlama yapabilme
9 Minyatürize sistemler ile kombine kromatografik ve elektroforetik tekniklerin ayırma ve karakterizasyon amaçlı kullanılmasını kavrayabilme
10 Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
11 Biyokimyasal sistemlerde kullanılan analitik teknikleri anlama ve kullanabilme
12 Çağdaş sonuçları takip edebilme


Yok


Yok


Minyatürize biyoanalitik sistemlerin hazırlanmasında kullanılan teknolojiler, mikrosistem teknolojisi, nanoteknoloji, mikrofabrikasyon, ince film teknolojisi, MEMS, NEMS, mikroarrayler, chipler, protein ve gen arrayleri, kromatografik ve elektroforetik sistemlerin chip yüzeylerinde yapılandırılması, chip üzerinde PCR, mikroreaktörler, klinik, çevre ve endüstrideki uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Minyatürize biyoanalitik sistemler: Giriş ve sistemlerin tanıtımı
2 Mikrosistem teknolojisi ve proses adımları
3 Mikro ve nanofabrikasyon teknolojisi
4 Mikroelektromekanik sistemler (MEMS), nanoelektromekanik sistemler (NEMS), biyolojik
5 Biyolojik sistemlerle MEMS ve NEMS lerin kombinasyonu
6 İnce film teknolojisi
7 İnce film hazırlama teknikleri
8 Arasınav
9 Mikro ve nanoarrayler, biyochip’ler
10 Peptid/Antikor arrayleri
11 Gen arrayleri, hücre ve doku arrayleri
12 Mikroreaktörler
13 Chip üstü kromatografi, elektroforez ve PCR
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

A. Manz, H. Becker (Eds), “Microsystems Tecnology in Chemistry and Life Sciences”, Springer-Verlag, Berlin, Germany, (1999)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 15 15
Proje Hazırlama 1 15 15
Proje Sunma 3 2 6
Seminer 3 10 30
Bireysel Çalışma 4 4 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 226

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 4
ÖÇ 10 3
ÖÇ 11 5
ÖÇ 12 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek