GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035192002 Serbest Radikallere Giriş Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste, biyolojik sistemlerdeki serbest radikal türleri ve radikalik reaksiyonların anlatılması amaçlanmıştır. Bu dersle öğrencilere serbest radikaller ile ilgili temel bilgiler verilerek bilimin en çok üzerinde durduğu konulardan olan oksidatif hasar hakkında öğrenciye bir anlayış kazandırmak hedeflenmiştir.


Assoc. Prof. Dr.Şenay Şanlıer


1 Oksidatif hasarın lipidler, DNA ve proteinler üzerine etkilerini anlayabilme
2 Serbest radikallerle ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme
3 Serbest radikal türlerini öğrenebilme
4 Serbest radikallerin tayinlerinde kullanılan konvansiyonel biyokimyasal teknikleri anlama ve kullanabilme
5 Serbest radikallerin etki mekanizmalarını kavrayabilme
6 Çağdaş sonuçları takip edebilme
7 Serbest radikallerin oluşturduğu hasarı öğrenebilme


none


none


Serbest radikaller, reaktif türleri, reaktif oksijen türleri, reaktif azot türleri, serbest radikal reaksiyon mekanizmaları, oksidatif stres. Serbest radikallerin lipid, protein ve nükleik asitler üzerine hasarı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Serbest Radikaller
2 Serbest Radikal türleri; reaktif oksijen türleri, reaktif azot türleri
3 Süperoksit radikali, hidroksil radikali(fenton reaksiyonu), ozon
4 Peroksil ve alkoksil radikali, nitrik oksit radikali, sülfür radikali
5 Serbest radikal oluşumu, endojen etkiler, eksojen etkiler
6 Serbest radikallerin etki mekanizmaları I
7 Serbest radikallerin etki mekanizmaları II
8 Ara sınav
9 Serbest radikallerin etki mekanizmaları III
10 Serbest radikallerin proteinler üzerine etkileri
11 Serbest radikallerin lipidler üzerine etkileri
12 Serbest radikallerin DNA üzerine etkileri
13 Serbest radikallerin ölçümleri
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final Sınavı

B.Hallwell, J.M.C. Gutterdge, “Free Radicals in Biology and Medicine”, fourth edition,Oxford Science Publications, 2007. Free Radical Biology and Medicine”,Elsevier journal, vol 44-49, 2008-2010. G.S.Foote,”Active Oxygen in Chemistry”, Blockie, London,1995. H.W.S. Chan,”Autooxidation of Unsaturated Lipids”, Norwich, UK, 1986.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

none


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 15 30
Proje Hazırlama 3 10 30
Proje Sunma 3 2 6
Makale Kritik Etme 4 4 16
Bireysel Çalışma 14 7 98
Okuma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 237

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 3 5
ÖÇ 4 5 4 5
ÖÇ 5 4 5 3
ÖÇ 6 4 5 3
ÖÇ 7 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek