GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035212004 Biyosensörler: Genel İlkeler ve Uygulamalar Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders biyosensörler ve onların hazırlanmasına ilişkin temel ilkeler üzerine odaklanır. Kursun tamamlanmasıyla, kursa devam eden öğrenciler biyosensörleri biyolojik materyallerin, yada biyolojik olarak türevlendirilmiş veya biyomimik davranış sergileyen yapıların elektro kimyasal, optik, termometrik, piezoelektrik veya manyetik ileticilerle kombine edilmesiyle oluşturulan biyoanalitik cihazlar olduğu konusunda detaylı bilgiye sahip olurlar.


Prof.Dr.Erhan Dinçkaya


1 En genel sensör ilkelerini tanımlayabilme
2 Biyosensör tasarımı ve biyosensör performansını etkileyen parametreler konusunda bilgi sahibi olma
3 Farklı uygulamalar için biyosensörler tasarımlayıp geliştirebilme
4 Dersden elde edilen bilgiyi ilgili sorunlara uygulayabilme ve bu alandaki literatürü okuyabilme
5 Duyarlık ve seçimlilik konusunda farklı teknikleri kıyaslayabilme
6 Literatürdeki yeni biyosensör teknolojilerini değerlendirebilme
7 Çeşitli ölçümler için farklı sensör ve iletim sistemlerinin uygulanması konusunda geniş bir anlayış seviyesine sahip olma


Yok


Yok


Biyosensörlerin temel ilkeleri, biyosensörlerin sınıflandırılması, özellikleri ve karakteristikleri, biyosensör hazırlanması, biyoaktif tabaka ve iletici sistem kombinasyonları, enzim temelli biyosensörlerin kinetiği, performans faktörleri, biyosensör teknolojilerindeki son gelişmeler. biyosensörlerin uygulama alanları


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyosensörlerin temel ilkeleri
2 Biyosensörlerin sınıflandırılması,özellikleri ve karakteristikleri:Elektrokimyasal biyosensörler
3 Biyosensörlerin sınıflandırılması, özellikleri ve karakteristikleri:r:Optik biyosensörler, Thermal Biyosensörler
4 Biyosensörlerin sınıflandırılması, özellikleri ve karakteristikleri:r:Piezoelektrik biyosensörler,SPR temelli biyosensörler
5 Biyosensörlerin hazırlanması
6 Enzim sensörleri:Teorik bakış ve kinetik
7 Mikrobiyal sensörler
8 Arasınav
9 İmmunolojik sensörler, DNA sensörleri
10 Biyosensörlerin performans faktörler
11 Biyosensörlerin kullanım ve uygulamaları
12 Rapor Sunumu
13 Rapor Sunumu
14 Rapor Sunumu
15 Rapor Sunumu
16 Final Sınavı

J.Cooper,T,Cass “Biosensors”Oxford University Pres,2004 E.Gizeli C.R..Lowe “Biomolecular sensors”Taylor and Francis Inc.2002 A. Mulchandani, K. R. Rogers, “Enzyme and Microbial Biosensors”, Humana Press Inclined, (1998) A. Telefoncu(Ed.), “Biyosensorler”, Ege University Press, (1999 T.M.Canh,”Biosensors”Chapman and Hall,(1993) A. E. G. Cass(Ed.), “Biosensors”, Oxford University Press, (1990)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Laboratuvar Sınavı 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 4 5 5 4
ÖÇ 4 4 4 5
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 5 4
ÖÇ 7 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek