GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035222003 Affiniteye Dayalı Yeni Biyo-Ayırmalar Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Ayırma ve analiz için son yıllarda geliştirilen ve kullanılan afinite etkileşimlerine dayalı yeni tekniklerin tanıtılması ve uygulama örneklerinin verilmesi amaçlandı.


Prof. Dr. Seçil Önal


1 1. Kromatografi ve biyoayırmaların teorisi ve genel prensiplerini kavrayabilme
2 2. Afinite etkileşimlerinin temelini kavrayabilme
3 3. Afinite kromatografisi ve türlerini kavrayabilme
4 4. Afiniteye dayalı ayırımları, türleri ve mekanizmasını kavrayabilme
5 5. Afiniteye dayalı teknikleri kıyaslayabilme
6 6. Biyoayırma için uygun yöntem belirleyebilme
7 7. Araştırma sonuçlarını değerlendirebilme


Yok


Yok


Afinite etkileşimlerinin prensibi, afinite kromatografisinin temel prensipleri, türleri ve uygulamaları, afiniteye dayalı yeni biyoayırma teknikleri ve mekanizmaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kromatografik biyoayırmaların temel prensipleri ve teorisi
2 Afinite etkileşimlerinin prensibi ve etkileşim türleri
3 Afinite kromatografisi 1: Rekombinant protein afinite kromatografisi
4 Afinite kromatografisi 2: Boya ligant afinite kromatografisi
5 Afinite kromatografisi 3: Metal şelat afinite kromatografisi
6 Afinite kromatografisi 4: Lektin afinite kromatografisi
7 Afinite membranları ve afinite-ultrafiltrasyon tekniği
8 Ara Sınav
9 Magnetik afinite biyoayırımları
10 Afinite çöktürme tekniği
11 Afinite dağılma sistemleri; sulu ikili faz dağılım sistemleri, üçlü faz dağılım sistemleri, ters misel dağılım sistemleri
12 Moleküler damgalama tekniği
13 Afiniteye dayalı ayırımlara biyokimya mühendisliğinin bakışı
14 Afiniteye dayalı biyoayırmalara örnekler
15 Dönem projesi sunumu
16 Final sınavı

A Kenney, S. Powell, Practical Protein Chromatography, Humana Press (1992) H.J. Isaq, A century of Separation Science, Marcel Dekker (2001) A.K. Mallia, P.K. Smith, Immobilized Affinity Ligand Techniques Academic Press (1992) P. Barilan, W. Berthold, Affinity Chromatography: Methods and Protocols, Humana Press (2000)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 20 20
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 15 15
Bireysel Çalışma 14 7 98
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 5 20
Okuma 4 5 20
Toplam İş Yükü (saat) 239

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 4 4
ÖÇ 2 5 4 2
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4 5 5 2
ÖÇ 6 4 4 4 4 5
ÖÇ 7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek