GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035242004 Hücre Temelli Biyosensör Sistemleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Hücre temelli biyosensör sistemlerinin genel prensiplerinin ve buna bağlı olarak hücre temelli biyosensör tasarımlarının ve tasarlanan biyosensörlerin uygulamalardaki kullanımlarının öğretilmesi


Prof. Dr.Erol AKYILMAZ


1 Bireysel ve grup çalışması yapabilme
2 Hedef mikroorganizmanın belirlenmesi ile ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme
3 Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
4 Biyosensör ölçümlerinde kullanılan elektrokimyasal teknikleri anlama ve kullanabilme
5 Uygun yöntem seçme becerisini kazanabilme
6 Hedef analitin tespiti için stratejik planlama yapabilme
7 Mikrobiyal biyosensörler için mikroorganizma immobilizasyon stratejileri tasarlayabilme ve geliştirebilme
8 Mikrobiyal biyosenör tasarımlarına yönelik yenilikleri takip edebilme ve spesifik yöntemleri geliştirebilme
9 Araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme
10 Biyosensörler ve özellikle mikrobiyal biyosensörler hakkında bilgi edinme


Yok


Yok


Hücre temelli biyosensörlerin temel ilkeleri, hücre temelli biyosensörlerin sınıflandırılması, özellikleri ve karakteristikleri, hücre seçimi, kültürü ve immobilizasyonu, hücre temelli biyosensörlerin hazırlanması, hücrelerle uyumlu biyoaktif tabaka ve iletici sistem kombinasyonlarının geliştirilmesi, hücre temelli biyosensörlerin uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Biyosensörlere genel bakış Hedef mikroorganizma seçimi ve literatür taraması
1 Amaca yönelik mikroorganizma seçimi ve kültürü Literatür taraması,hedef mikroorganizma için uygun kültür ortamı oluşturulması
2 Çalışma elektrodu üzerinde mikroorganizmanın uygun yöntemle immobilizasyonu İmmobilizasyon için stratejinin planlanması
3 Hazırlanan mikrobiyal biyosensörlerde ölçüm prensipleri Ölçüm prensibinin tespiti, literatür çalışması
4 Aerobik ve anaerobik sistemler, son nokta ve kinetik ölçüm yöntemleri Belirlenen ölçüm yöntemine göre hedef analitin ölçümü
5 Mikrobiyal biyosensörde biyoaktif tabaka bileşenlerinin optimizasyonu Mikroorganizma ve immobilizasyon materyallerinin optimizasyonu
6 Mikrobiyal biyosensörlerde çalışma koşullarının (opt.pH, opt.sıcaklık) belirlenmesi Farklı tampon sistemleri ve sıcaklıklarda ölçümler
7 Arasınav Tartışma
8 Mikrobiyal biyosensörlerin karakterizasyonuna yönelik çalışmalar (ölçüm aralığı,tekrarlanabilirlik, substrat spesifikliği, girişim etkisi v.b) Analitik parametrelerin belirlenmesi
9 İnhibisyon temelli mikrobiyal biyosensörler Örneklerde analiz
10 Mikrobiyal biyosensörlerde mediatörler Sonuçların Değerlendirilmesi
11 Çevre ve gıda analizlerinde mikrobiyal biyosensörler. Problemlerin tartışılması
12 Entegrasyon ve karşılaştırma Rapor Hazırlama
13 Dönem Projesi Sunumu
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Final Sınavı

A.Mulchandani, K.R. Rogers, 1998. “Enzyme and Microbial Biosensors-Techniques and Protocols”. Humana Press, Totowa, New Jersey J.Racek, “Cell-based biosensors”. Technomic Pub Co., Westport, Connecticut., (1995) T.Scheper(Series Editor), R.Renneberg, F.Lisdat (Volume Editor), “Biosensing for the 21st century”, Springer, (2007)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 2 4 8
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 20 40
Rapor Sunma 2 5 10
Proje Hazırlama 2 20 40
Proje Sunma 2 10 20
Bireysel Çalışma 2 15 30
Okuma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 232

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 0 4
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek