GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035262008 Tekstil Biyoteknolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Tekstil sanayinde üretim prosesi ve bitim işleri, tekstil materyallerinin modifikasyonu, atıkların uzaklaştırılması gibi modern biyoteknoloji yöntemlerinin temelinin anlatılması


Doç. Dr. Alper AKKAYA


1 Tekstil biyoteknolojisi alanında en son gelişmelere dayanan bilimsel literatürlerin okunma ve yorumlanma
2 Bu alandaki teknik sorunların üstesinden gelmek için yeni fikirler üretme
3 Tekstil biyoteknolojisi alanında mevcut teknik sorunları tanımlanma
4 Tekstil biyoteknolojisi alanında seçme konular üzerine bilgi verme
5 tekstil sanayinde enzimlerin kullanımı ve potansiyel enzimler

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders, lif ve tekstil sanayinde biyoteknolojinin mevcut ve gelecekteki odak noktalarına genel bir bakış sunmaktadır. Tekstilde enzim biyoteknolojisi, doğal ve sentetik liflerin yapıları ve biyo-modifikasyonları, fonksiyonel ve akıllı tekstiller, organik pamuk ve organik tekstil üretimi, küresel organik tekstil standardı, kontrol ve sertifikasyonlar, Eco-tex Standart 100 üzerinde durulmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Lif ve tekstil sanayinde biyoteknolojiye genel bir bakış, tekstil biyoteknolojisi nedir?
2 Tekstil işlemlerinde enzimler: Tekstil uygulamaları için yeni enzimlerin dizaynı ve üretimi
3 Tekstil işlemlerinde enzimler: Enzimatik tekstil uygulamaları için işlemlerdeki ve ekipmanlardaki gelişmeler
4 Tekstil işlemlerinde enzimler: Enzim ve enzim substratlarını içeren biyomateryaller ve akıllı tekstiller
5 Tekstil işlemlerinde enzimler: Doğal liflerin enzimatik modifikasyonu
6 Tekstil işlemlerinde enzimler: Sentetik liflerin enzimatik modifikasyonu
7 Tekstil ve diğer uygulamalar için kitosan, kitin ve bakteriyel selülozun işlenmesindeki gelişmeler
8 Arasınav
9 Biyoteknolojik yöntemlerle teknik tekstillerin geliştirilmesi
10 tekstil ürünlerinin fonksiyonelleştirilmesi
11 Lif ve/veya kumaşlara biyomoleküllerin immobilizasyonu-1
12 Lif ve/veya kumaşlara biyomoleküllerin immobilizasyonu-2
13 Dönem Projesi Sunumu
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

Biotechnology in Textile Processing Edited by Georg M. Guebitz, Artur Cavaco-Paulo, Ryszard Kozlowski, PhD Haworth Press, 2006 Enzyme Applications in Fiber Processing, Edited by K. Eriksson, A. Cavaco- Paulo, American Chemical Society, Washington DC, 1998 Advances in textile biotechnology, Edited by V Nierstrasz, and A Cavaco-Paulo, Woodhead Textiles Series No. 107, 2010.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Proje Hazırlama 2 25 50
Proje Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 10 6 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 231

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 5 5 4
ÖÇ 3 4 5
ÖÇ 4 5 5 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek