GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035272009 Yeşil Kimya ve Biyokataliz Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Çevre dostu kimyasal ürünlerin ve proseslerin geliştirilmesi, temel prensiplerinin kavratılması ve uygulamaları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.


Prof. Dr.Ali KILINÇ


1 Çağdaş sonuçları takip edebilme
2 Çevre dostu prosesleri geliştirebilme
3 Yeşil kimya yı tanımlayabilme, anlayıp anlatabilme
4 Araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme
5 Bireysel ve grup çalışması yapabilme
6 Uygun yöntem seçme becerisini kazanabilme
7 Çevre dostu kimyasal ürünleri tasarlayabilme
8 Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme


Yok


Yok


Yeşil kimyanın tanımlanması ve çevre kimyasında farklılıklarının ortaya konması, yeşil kimyanın temel prensiplerinin, E faktör ve Atom verimliliğinin tanımlanması. Reaksiyon ortamı koşullarının optimizasyonunda dikkat edilmesi gereken unsurlar. Kimyasal ve biyokimyasal katalizin avantaj ve dezavantajları. İndirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarının yeşil kimya yönünden irdelenmesi. Alternatif reaksiyon ortamlarının belirlenmesi ve çözgen seçimi. Biyokatalizin yeşil kimya yönünden irdelenmesi, yeşil kimyaya katkıları ve yapılan çalışmalar. Yenilenebilir hammadde kaynakları ve Biyoteknolojik prosesler kullanarak elde edilen ürünler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yeşil kimyanın tanımlanması ve çevre kimyasından farklılıklarının ortaya konması,
2 Yeşil kimyanın temel prensipleri
3 E faktör ve Atom verimliliği
4 Reaksiyon ortamı koşullarının optimizasyonu
5 Kimyasal ve biyokimyasal katalizin avantaj ve dezavantajları.
6 Alternatif reaksiyon ortamlarının belirlenmesi ve çözgen seçimi.
7 Biyokataliz ve yeşil kimya
8 Ara Sınav
9 Biyokatalitik indirgenmede enzim teknolojisi
10 Enzim katalizli oksidasyonlar
11 Yenilenebilir hammadde kaynakları ve Biyoteknolojik prosesler kullanarak elde edilen ürünler
12 Konu ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
13 Konu ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
14 Proje Sunumu
15 Proje Sunumu
16 Final Sınavı

1. Roger A. Sheldon, Isabel Arends, Ulf Hanefeld. 2007, “Green Chemistry and Catalysis” Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,Weinheim, Germany 2. James Clark And Duncan Macquarrıe, 2002, “Handbook of Green Chemistry & Technology”, Blackwell Wissenschafts-Verlag GmbH, Kurfurstendamm 57, 10707 Berlin, Germany


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Tartışma 14 2 28
Soru-Yanıt 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 4 8
Proje Hazırlama 2 20 40
Proje Sunma 2 4 8
Makale Kritik Etme 2 4 8
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 252

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 3 5
ÖÇ 2 4 4 4 4 3 3 3
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 4 4 3 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 4 4 4 3 4
ÖÇ 7 5 5 4 5 5 4
ÖÇ 8 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek