GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035022005 Nörobiyokimya Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste sinir hücrelerinin moleküler düzeyde incelenmesi ve öğrenciye tanıtılması amaçlanmıştır. Nöron biyokimyası hakkında detaylı bilgilerin verilmesinin yanı sıra sinir sisteminin gelişimi ve hastalıklarla bağlantılarının tartışılması dersin hedefleridir.


Prof. Dr. Figen Zihnioğlu


1 3Araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme
2 Sinir hücrelerinin moleküler düzeyde kavranması
3 Çağdaş sonuçları takip edebilme
4 Nöron biyokimyası ve hastalıklarla bağlantısı ve son gelişmelerle ile ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme


Yok


Yok


Nörokimya; nöronların yapı ve fonksiyonları, nöron glial hücreleri, sinapsis, sinir sisteminin temel yapısı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Nörobiyokimyaya giriş ve sinir hücrelerinin yapısal özellikleri
2 Nöron biyokimyası: Nöronların yapı ve fonksiyonları
3 Nöron-glial hücreleri
4 Sinapsis
5 Nörotransmitter ler
6 Nöropeptidler ve Reseptörler (I)
7 Nöropeptidler ve Reseptörler (II)
8 Ara sınav
9 İyon kanalları ve yapıları
10 Nörodejeneratif hastalıklar (I)
11 Nörodejeneratif hastalıklar (II)
12 Nörodejeneratif hastalıklarn tanısı ve tedavisi
13 Dönem Projesi Sunumu
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

• David L. Nelson, Michael M. Cox, ”Lehninger Principles of Biochemistry”, Worth Publishers, (2000) • D. E. Metzler,”Biochemistry: The Chemical Reactions o Living Cells”, Academic Press Inc. (1977 and 2000) • C.K. Mathews, K.E. Van Holde, K.G. Ahern, “Biochemistry”, Pearson Education, (1999) • D. Voet, J. G. Voet “Biochemistry”, Wiley, John and Sons, (1995)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 2 25 50
Proje Sunma 2 2 4
Seminer 2 2 4
Bireysel Çalışma 8 5 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 237

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek