GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035041998 Gıda Analiz ve Teknolojisinde Enzimler Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Gıda sanayi ile ilgili enzimatik analiz ve dönüşüm prosesleri hakkında bilgi vermek ve bir bakış açısı kazandırmak amaçlandı.


Prof. Dr. Seçil Önal


1 Bazı gıda ürünlerinin üretiminde kullanılan enzimleri belirtebilme
2 Gıdalarda bulunan temel enzimleri tanımlayabilme ve son ürünün kalitesine etkilerini inceleme
3 Çeşitli enzimlerin aktivitelerini uygun yöntemlerle tayin edebilme ve temel prensibini kavrayabilme
4 Enzim sınıflarını kavrayabilme ve enzimlerin genel etkilerini tanımlayabilme
5 Gıda analiz ve teknolojisinde uygun laboratuvar tekniklerini doğru kullanabilme
6 Gıda proseslerinde serbest ve immobilize enzimlerin uygulamalarının teknik ve ekonomik fizibilitesini değerlendirebilme


Yok


Yok


Biyokatalizatörler olarak enzimler, enzim üretimi, saflaştırılması ve karakterizasyonu, önemli gıda enzimleri, gıdaların işlenmesi ve geliştirilmesinde enzimatik uygulamalar, gıdaların işlenmesinde kullanılan ekzojen enzimler, immobilize enzimler, immobilizasyon metodları ve enzimatik dönüşümler için reaktör dizaynı, gıda sanayinde enzimatik analizler.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enzimolojik temel bilgiler, enzimlerin yapısı, sınıflandırılması ve adlandırılması, enzimlerin genel karakteristikleri
2 Enzimlerin üretimi ve saflaştırılması, saflaştırma stratejisi, enzim kaynakları, ekstremofiller, saflaştırma metodları, gıda enzimlerinin kalitesi, gıda sanayinde kullanılan enzimler
3 Enzim kinetiği; temel prensipleri, Michaelis Menten eşitliği, Lineweaver Burk diyagramı, kinetik sabitler, enzim aktivitesinin inhibisyonu ve inhibisyon türleri
4 Enzim aktivitesi ve aktivite birimleri, aktiviteye etki eden parametreler
5 Gıda sanayi ve teknolojisinde hidrolazlar; hidrolazların spesifik özellikleri, amilazlar, selülazlar, invertazlar, α- ve β-galakatozidazlar ve gıda teknolojisindeki uygulamaları
6 Gıda sanayi ve teknolojisinde pektik enzimler; spesifik gereksinimler, meyve suyu işleme ve şarap üretim teknolojisinde pektin esteraz ve pektin liyazlar
7 Gıda sanayi ve teknolojisinde proteolitik enzimler; serin, aspartik, metalik ve sülfidril proteazlar
8 Ara Sınav
9 Gıda sanayi ve teknolojisinde esterazlar; gıdaların işlenmesinde esterazlar ve lipazlar
10 Gıda sanayi ve teknolojisinde oksidoredüktazlar; oksidoredüktazlar ve gıda teknolojisinde kullanımları, yüksek fruktozlu mısır şurubu üretimi
11 Enzim immobilizasyonu; immobilize enzimlerin avantajları, enzim immobilizasyon yöntemleri, immobilize enzimlerin gıda sanayinde kullanım alanları ve gıda sanayinde mevcut teknolojik üretimler
12 Enzimler ve gıda güvenliği analizleri; gıda güvenliğinin prensipleri, gıda katkı maddeleri, koruyucuları, kontaminantların analizi
13 Enzimatik analizler ve prensipleri; tayin türü, parametrelerin optimizasyonu, ölçüm metodunun seçilmesi, gıda metabolitlerinin tayininde enzimatik analiz metodlarına örnekler
14 Biyosensörler; enzim sensörleri, gıda biyosensörleri ve gıda sanayinde kullanımları
15 Dönem projesi sunumu
16 Final sınavı

C.K. Mathews, K.E. van Holde, K.G. Ahern, Biochemistry, Addison Westley Haugman Inc. (2000). D.L. Nelson, M.M. Cox, Lehninger, Principles of Biochemistry, Worth Publishing (2000). R. Eisental, M.J. Danson, Enzyme Assays, Oxford University Press(2002) W Aehle, Enzymes in industry, Production and Applications, Wiley VCH (2007)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 20 20
Rapor Sunma 1 15 15
Proje Hazırlama 1 15 15
Proje Sunma 1 20 20
Bireysel Çalışma 7 6 42
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 236

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 3 4
ÖÇ 2 5 4 4 2
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 4 4
ÖÇ 5 4 5 4 3 2
ÖÇ 6 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek