GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035052005 Enzimatik Analiz Yöntemleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere enzimatik analizin ilkeleri ve enzimatik analiz yöntemlerinin uygulamaları konusunda yoğun bir bilgi birikimini sağlamaktır.


Prof. Dr. Erhan Dinçkaya


1 Enzimlerin farklı alanlardaki önemli uygulamalarını tanımlayabilme
2 Enzimatik analizin ilkelerini ve enzim katalizli reaksiyonları etkileyen faktörleri açıklayabilmek
3 Enzim ve substrat tayinleri amacıyla güvenilir enzim ölçümleri gerçekleştirebilme
4 Enzim ve substrat tayinleri amacıyla kullanılan farklı yöntemleri tasarlayabilme ve optimize edebilme becerisini kazanabilme
5 Analitik sonuçlar ve deneysel yanılgılar konusunda yorum yapabilme
6 Enzimatik analiz yöntemleri hakkında bilimsel literatürü okuyabilme ve bilgiyi yorumlayabilme


Yok


Yok


Enzimatik analizin fen bilimlerindeki önemi, enzimatik analizin ilkeleri, enzimatik analizlerde kullanılan temel teknikler, analit konsantrasyonu tayinleri, enzim aktivitesi tayinleri, ileri enzimatik yöntemler, enzimatik analizler için örnek hazırlama ve toplama, yeni yöntemlerin geliştirilmesi, iyileştirme, modifikasyon, adaptasyon ve sorun çözme enzimatik analiz yöntemlerinin uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enzimtik analizin fen bilimlerindeki önemi,Enzimtik analizin prensipleri
2 Enzimatik analizlerde kullanılan temel teknikler
3 Analit konsantrasyonu tayin yöntemleri:Son nokta yöntemleri
4 Analit konsantrasyonu tayin yöntemleri: Kinetik yöntemler
5 Enzim aktivitesi tayin yöntemleri:Doğrudan yöntemler
6 Enzim aktivitesi tayin yöntemleri:Dolaylı yöntemler
7 Enzimatik analizlerde ileri yöntemler
8 Arasınav
9 Enzimatik analizlerde örnek hazırlama ve toplama
10 Yeni yöntem geliştirilmesi,iyileştirilmesi, modifikasyonu,adaptasyonu ve sorun çözümü
11 Enzimatik analiz yöntemlerinin uygulamaları
12 Rapor Sunumu
13 Rapor Sunumu
14 Rapor Sunumu
15 Rapor Sunumu
16 Final sınavı

J.V.Passonneau, O.H.Lowry “Enzymatic Anaysis-A Practical Guide” The Humana Press Inc.(1993) H. U. Bergmeyer, “ Methods of Enzymatic Analysis” , VCH Pub, (1984)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 20 40
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 14 3 42
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 226

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 5 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4 3
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek