GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035062005 Enzim Kinetiği Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders enzim kinetiğinin temellerini,geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz olmak üzere her iki tür enzim inhibisyon tipinin ilkelerini ve metabolik regülasyondaki yerini açıklamaya yardımcı olur.Bu dersin sonunda öğrenciler enzim kinetiğinin, enzimleri ve mekanizmalarını anlamada ve karakterize etmede niçin önemli olduğunu ,hangi tip enzim inhibitör ve aktivatörlerinin var olduğunu ve bunların enzim kinetiğini nasıl etkilediğini ayrıntılı bir şekilde anlarlar.


Prof. Dr. Erhan Dinçkaya


1 Enzim kinetiğinin temel ilkelerini açıklayabilme
2 Enzimatik teknikler ile anzim kinetinin ilkeleri arasında ilişki kurabilme yeteneğini kazanma,
3 Enzim kinetiği alanındaki literatürleri tarayıp yorumlayabilme
4 Enzim kinetiği konusundaki bilimsel verileri karşılaştırabilme, değerlendirme ve yorumlama becerisini kazanma


Yok


Yok


Enzim kinetiğinin temel ilkeleri, hızlı denge ve sürekli hal enzim sistemlerinin davranışı ve analizi, tek substratlı enzimlerin kinetiği, inhibisyon sistemleri, çift substratlı sistemler, çok merkezli ve allosterik enzimler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enzim kinetiğinin temel ilkeleri
2 Teksubstratlı enzimlerin kinetiği:Hızlı denge yaklaşımı
3 Teksubstratlı enzimlerin kinetiği:Sürekli hal yaklaşımı
4 Tersinir reaksiyonlar,Halden ilişkisi,spesifik substrat konsantrasyonu
5 Kinetik sabitlerin grafiksel belirlenmesi
6 Henri-Michaelis-Menten eştliğinin integre formu,Çoklu enzim katalizi
7 Basit sistemleri:Kompetitif inhibisyon, Nonkompetitif inhibisyon
8 Arasınav
9 Basit inhibisyon sistemleri: Unkompetitif inhibisyon
10 Hızlı denge kısmi ve karışık tip inhibisyon
11 Hızlı denge bireaktant ve terrareaktant sistemleri
12 Multireaktant enzimlerin sürekli hal kinetiği
13 Çokmerkezli ve allosterik enzimler I
14 Rapor Sunumu
15 Rapor Sunumu
16 Final Sınavı

I. H. Segel, “Enzyme Kinetics”, Wiley-IntersciencePublication, (1975) M. Dixon, E. C. Webb, “Enzymes”, Longman Group Limited, (1979) H. Bisswanger, “Enzyme Kinetics”, Vch Verlagsgesellschaft Mbh, (2002)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 230

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek