GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035071998 Metaloproteinler Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders organometalik bileşiklerin bağlanma ve reaktivitesiyle protein yapısı arasındaki ilişkinin anlaşılmasını ve biyolojik sistemlerdeki metal iyonlarının rolleriyle inorganik kimyanın temel konularının bağdaştırılmasını amaçlar. Bu ders sonunda organometalik bileşiklerin, yapı, stabilite ve reaktivite özellikleri, metaloproteinlerdeki metal iyonlarının fonksiyonları ve biyolojik sistemlerdeki koordinasyon kimyasının anlaşılması sağlanır


Prof. Dr. Erhan Dinçkaya


1 Bir biyolojik moleküldeki belirli bir geçiş metal iyonunun koordinasyon çevresi hakkında yapısal bilgi verildiğinde onun potansiyel fonksiyonunu önerebilme becerisinin kazanılması
2 Bu alandaki bilimsel makaleleri bulma, okuyabilme ve içeriğini açıklayabilme
3 Metal kofaktör içeren enzim ve proteinlerin yapı ve fonksiyonlarının tanımlayabilme


Yok


Yok


Sodyum ve potasyumun proteinlerle ilişkisi,membranlardaki sodyum ve potasyum kanal proteinlerinin yapı ve fonksiyonu, Mağnezyumla aktive edilen enzimle,kalsim ve onunla ilişkili enzimler, Proteinler ve enzimlerdeki vanadyum,Krom içeren proteinler var mıdır?, Mangan içeren enzim ve proteinler, Hemdeki demir ve ilgili proteinler, demir kükürt proteinleri oksijen ve azotla koordine , hem içermeyen demir proteinlerinin yapı ve fonksiyonu,demir depolanması ve transportu, Oksijen ve azotla koordine , hem içermeyen demir proteinlerinin yapı ve fonksiyonu,demir depolanması ve transportu, B12 vitaminindeki kobalt ve onunla ilişkili proteinler,Nikel içeren enzimler, İnorganik moleküllerin indirgenmesi,dioksijenin aktivasyonu ve transportunda bakır proteinleri,multi bakır oksidazlar,elektron transfer proteinlerindeki bakır,bakır içeren değişik fonksiyonlardaki proteinler, Metaloenzimler ve ilgili proteinlerdeki çinko merkezleri,çinko parmak proteinleri,diğer çinko proteinleri, metalotiyoninler ve insulin, Molibden yada tunsten içeren proteinler ve enzimler, Metaloproteinler hakkında yeni ortata çıkan konu ve modeller


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sodyum ve potasyumun proteinlerle ilişkisi,membranlardaki sodyum ve potasyum kanal proteinlerinin yapı ve fonksiyonu
2 Mağnezyumla aktive edilen enzimle,kalsim ve onunla ilişkili enzimler
3 Proteinler ve enzimlerdeki vanadyum,Krom içeren proteinler var mıdır?, Mangan içeren enzim ve proteinler
4 Hemdeki demir ve ilgili proteinler, demir kükürt proteinleri oksijen ve azotla koordine , hem içermeyen demir proteinlerinin yapı ve fonksiyonu,demir depolanması ve transportu
5 Oksijen ve azotla koordine , hem içermeyen demir proteinlerinin yapı ve fonksiyonu,demir depolanması ve transportu
6 B12 vitaminindeki kobalt ve onunla ilişkili proteinler,Nikel içeren enzimler
7 İnorganik moleküllerin indirgenmesi,dioksijenin aktivasyonu ve transportunda bakır proteinleri,multi bakır oksidazlar,elektron transfer proteinlerindeki bakır,bakır içeren değişik fonksiyonlardaki proteinler
8 Arasınav
9 Metaloenzimler ve ilgili proteinlerdeki çinko merkezleri,çinko parmak proteinleri,diğer çinko proteinleri, metalotiyoninler ve insulin
10 Molibden yada tunsten içeren proteinler ve enzimler
11 Metaloproteinler hakkında yeni ortata çıkan konu ve modeller
12 Rapor Sunma
13 Rapor Sunma
14 Rapor Sunma
15 Rapor Sunma
16 Final sınavı

P. M. Harrison, R. J. Hoare, “Metals in Biochemistry”, Chapman ansd Hall,(1980) R.H.Holm, E.I.Soloman et al., “Bioinorganic Enzymology”, Chemical Reviewes,(1996) S. J. Lippard, J .M. Berg, “Bioinorganic Chemistry”, University Science Books, (1994)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 4 10 40
Rapor Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 42 42
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 236

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 3 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek