GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035091998 Moleküler Evolüsyon Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Hayatın kökeni; bitkiler, hayvanlar ve insanların da yeraldığı güneş sisteminin oluşumunu ve oluşum teorilerini anlamak.


Assoc. Prof. Dr.Şenay Şanlıer


1 Darwin’ in evrim teorisini öğrenebilme
2 Neden RNA nın ilk genetik materyal olduğunu tartışabilme
3 Farklı yaşamları tartışabilme
4 Solar sistemlerin kökeni ve evrimini öğrenebilme
5 Evrim ile ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme
6 Bing-bang teoriyi tartışabilme
7 Evrim teorilerinin kanıtlarını saptayabilme
8 Solar system bileşenleri ve yapılarını öğrenebilme


none


none


Solar sistemler, Solar sistemlerin yapı ve bileşimleri, big-bang teori, solar system teorilerinin kökeni ve evrimi, organik evrim, hücresel evrim, biyokimyasal evrim, evrim teorileri, Darwin teorisi ve diğer yaşamlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Solar sistemler
2 Solar sistemlerin yapı ve bileşimleri
3 Big-bang teori
4 Solar system teorilerinin kökeni
5 Solar system teorilerinin evrimi
6 Organik evrim
7 Hücresel evrim
8 Ara sınav
9 Biyokimyasal evrim
10 Evrim teorileri
11 Darwin teorisi
12 Diğer yaşamlar
13 Proje sunumu
14 Proje sunumu
15 Proje sunumu
16 Final sınavı

Rober Lewin, Modern İnsanın Kökeni, TUBİTAK yayınları, 2004. http://darwinonline.org.uk/EditorialIntroductions/Freeman_OntheOriginofSpecies. html On the Origin of Species: The Illustrated Edition by Charles Darwin and David Quammen, 2008. Hayatın Kökleri, TUBİTAK yayınları, 2002.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

none


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 15 30
Proje Hazırlama 3 10 30
Proje Sunma 3 2 6
Makale Kritik Etme 4 5 20
Okuma 14 9 126
Toplam İş Yükü (saat) 244

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek