GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035111998 Biyoteknolojiden Seçme Konular Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Biyoteknoloji alanında çeşitli seçme konular hakkında öğrenciye bilgi sağlamayı hedeflemektedir.


Öğr. Gör. Dr. Emre ERDEN


1 Biyoteknoloji alanındaki mevcut teknik sorunları tanımlama
2 Biyoteknoloji alanındaki en son gelişmeleri anlatan bilimsel makaleleri okuma ve yorumlama
3 Genel olarak girişimciliğin anlaşılması
4 Hayvan ve bitki biyoteknolojisinde ve mikrobiyal biyoteknolojide genetik sekanslara dayanan gelişmiş teknolojilerin ve ürünlerin kullanımı.
5 Biyoteknoloji alanında seçme konular hakkında bilgi verme
6 Biyoteknoloji alanındaki teknik sorunların üstesinden gelmek için yeni fikirler üretme
7 Fikri mülkiyet haklarını vurgulayan yeni biyoteknolojik ürün için kullnım hakkının belirlenmesi


Yok


Yok


Ders teoriktir ve ilk haftalarda modern ve klasik biyoteknoloji hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra, 1) Biyotıp, 2) Çevre Biyoteknolojisi, 3) Enzimler, 4) Tarımsal biyoteknoloji ve 5) İlaç Tasarımı üzerine seçme konulardan bahsedilecektir. Ders, biyoteknolojideki güncel gelişmeler hakkındaki en son gelişmeleri anlatan derlemelere dayanmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyoteknolojiye giriş: Tanımlar ve Tarihçe
2 Genler ve Genomlar
3 Genetik manipulasyonlar: Rekombinant DNA Teknolojisi
4 Mikrobiyal Biyoteknoloji
5 Seminer I- Tarımsal Biyoteknolojisi
6 Seminer II- Medikal Biyoteknoloji
7 Seminer III- Adli tıp ve DNA
8 Arasınav
9 Seminer IV- Farmasötik Biyoteknoloji
10 Seminer V- Bitki ve Hayvan Biyoteknolojisi
11 Seminer VI- Biyoremediyasyon
12 Düzenleyici Biyoteknoloji
13 Etik Ve Biyoteknoloji
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

W.J.Thieman and Michael A. Palladino “Introduction to Biotechnology”, Pearson Education, San Francisco, CA (2004).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 6 2 12
Proje Hazırlama 6 10 60
Proje Sunma 6 2 12
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 250

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 5 5
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek