GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035332011 Katalitik Nükleik Asitler Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı ribozim, deoksiribozim moleküllerinin tasarımı, katalizledikleri reaksiyonlar ve uygulama alanları hakkında bilgi verilmesidir.


Doç. Dr. Serap Evran


1 Katalitik nükleik asitler ile ilgili yayınları okuyabilme, anlayabilme
2 Katalitik nükleik asitlerin tıptaki uygulama alanlarını kavrayabilme
3 Katalitik nükleik asitler ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme
4 Katalitik nükleik asitlerin avantaj/dezavantajlarını yorumlayabilme
5 Deoksiribozim ve ribozimler ile ilgili temel kavramları anlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Doğal ve yapay rizozimler tarafından katalizlenen reaksiyonlar, yapay rizozimlerin in vitro seçiminde uygulanan stratejiler, ribozim katalizinde proton transferi, grup I ve grup II intronlar, deoksiribozim katalizli kovalent modifikasyon ve DNA, RNA ligasyonu reaksiyonları, katalitik nükleik asitlerin katalitik parametreleri, mekanizma ve yapıları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 DNA ve RNA yapısı
2 Nükleik asit aptamerleri
3 Riboswitch yapıları
4 Ribozim tanımı. Ribozim katalizinde proton transferi
5 Çekiç başı ve saç tokası rizobimlerinin yapısı ve kataliz
6 HDV Ribozim, glmS Ribozim
7 Grup I ve grup II intronlar
8 Ara sınav
9 Deoksiribozimler
10 Peroksidaz aktivitesi gösteren DNAzimler
11 Aptazimler
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final sınavı

Lilley, D.M.J. and Eckstein, F., 2008. “Ribozymes and RNA Catalysis”. The Royal Society of Chemistry, Cambridge. Blackburn, G.M.,Gait, M.J., Loakes, D., Williams, D.M., 2006. “Nucleic Acids in Chemistry and Biology, Cambridge. The Aptamer Handbook: Functional Oligonucleotides and Their Applications, Sven Klussmann, Wiley‐VCH Verlag. Catalytically Active Nucleic Acids, Harald Seitz, Frank Stahl, Johanna-Gabriela Walter, 2020, Springer International Publishing.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 4 5 20
Rapor Sunma 4 1 4
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 246

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 4
ÖÇ 2 5 5 4
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek