GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035322011 Biyolojik Sistemlerde Metaller Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Biyolojik sistemlerde yer alan ve biyolojik sistemleri örnek alarak/taklit ederek oluşturulan sistemlerde kullanılan metal, metal iyonu ve metal yüzeylerle ilgili temel bilgilerin örneklerle açıklanmasını ve anlaşılmasını sağlamaktır.


Assoc. Prof. Dr. Cenk Selçuki


1 Metal, metal iyonu ve metal oksit yüzeylerin biyolojik sistemlerdeki öneminin anlaşılması
2 Metallerin anorganik ve biyolojik sistemlerdeki benzer ve farklı özelliklerinin anlaşılması
3 Metallerin toksiklik ve biyouyumluluk özelliklerinin anlaşılması
4 Biyolojik sistemlerdeki metal ve metal temelli sistemlerin anlaşılması
5 Hücre içi ve dışındaki metal iyon taşınım mekanizmasının anlaşılması
6 Biyolojik sistemlerdeki metallerle ilgili sistemlerin endüstriyel kullanım potansiyelinin anlaşılması


Yok


Yok


Metaller ve özellikleri. Metal/metal oksit yüzeyler ve Mulliken indeksi. Metal iyon kanalları. Enzim aktif merkezlerindeki metaller ve metal kümeleri. Metal iyonlarının hücre içine alınması ve hücre içinde taşınması. Doğada metal-protein (peptid) sistemlerinin yapısal ve fonksiyonel önemi. Biyomineralizasyon. Metal-protein (peptid)/Metal(Metal oksit) yüzey-protein (peptid) sistemlerinin endüstriyel kullanım potansiyeli. Metal-Nükleik asit sistemleri. Metal-ATP etkileşimleri. Nanoparçacıklar, Q-dotlar. Biyo ve biyouyumlu malzemelerde metaller.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Metaller ve özellikleri
2 Metal/metal oksit yüzeyler ve Mulliken indeksi
3 Metal iyon kanalları
4 Enzim aktif merkezlerindeki metaller ve metal kümeleri
5 Enzim aktif merkezlerindeki metaller ve metal kümeleri
6 Metal iyonlarının hücre içine alınması ve hücre içinde taşınması
7 Metal iyonlarının hücre içine alınması ve hücre içinde taşınması
8 Arasınav
9 Doğada metal-protein (peptid) sistemlerinin yapısal ve fonksiyonel önemi
10 Metal-protein (peptid)/Metal(Metal oksit) yüzey-protein (peptid) sistemlerinin endüstriyel kullanım potansiyeli
11 Metal-Nükleik asit sistemleri
12 Metal-ATP etkileşimleri
13 Nanoparçacıklar, Q-dotlar
14 Biyo ve biyouyumlu malzemelerde metaller
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

Banerjee, R., 2008. “Redox Biochemistry”, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Bakac, A., Ed., 2010. “Physical Inorganic Chemistry-Principles, Methods, and Models”, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Roat-Malone, R. M., 2002. “Bioinorganic Chemistry-A Short Course”, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Simonneaux, G., Ed., 2006. “Bioorganometallic Chemistry”, Topics in Organometallic Chemistry Vol 17, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Goodsell, D. S., 2004. “Bionanotechnology-Lessons from Nature”, Wiley-Liss, Inc., Hoboken, New Jersey.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 241

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 0 5 5 5 3 4 4 3 3 4
ÖÇ 1 5 5 5 3 4 4 4 3 4
ÖÇ 2 5 5 5 4 4 5 4 3 4
ÖÇ 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4
ÖÇ 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4
ÖÇ 5 5 4 5 3 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek