GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035392013 Biyoanalitik Sistemlerde Nanomateryallerin Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Nanoteknoloji; günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki önemli bir disiplindir. 100 nm’den daha küçük boyutlardaki sistem ve cihazların oluşturulması, çalışması ve kullanımını amaçlar. Bu dersin temel amacı nanomateryallerin sentezi ve çeşitli biyolojik moleküllerle kombinasyonları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunabilmesi, öğrencilerin kendi çalışma alanlarına uygun nanomateryalleri seçerek bunların kullanımına ilişkin çalışmalar tasarlayabilmesidir.


Prof Dr. Dilek ODACI DEMIRKOL


1 Nanomateryallerin diğer materyallerle farklılığını boyut açısından kıyaslayabilme
2 Nanomateryaller teriminin kapsadığı yapıları kavrayabilme ve temel kavramları açıklayabilme
3 Nanomateryallerin sentez ve karakterizasyonuna ilişkin teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilme
4 Nanomateryallerin kendi çalışma alanına uygulayabilme becerisini kazanabilme
5 Nanomateryaller ve uygulama alanları ile ilgili yayınları okuyabilme ve anlayabilme
6 Nanomateryallerin kullanımına ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Nanomateryalin tanımı; farklı alanlardaki kullanımları; karbon temelli nanomateryaller (karbon nanotüpler, grafen, fullerenler), kolloidal yapılar (altın ve gümüş nanopartiküller), yarı iletken nanokristaller (kuantum noktalar), manyetik özellik taşıyan nanomateryaller (manyetik nanopartiküller) ve dallanmış yapılı nanomateryallerin (dendrimerler) sentez yöntemleri, karakterizasyonları ve biyoanalitik uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Nanomateryal tanımı ve örnekleri
2 Karbon temelli nanomateryallerin (fullerenler, karbon nanotüpler, grafen) yapısı, özellikleri, çözünürleştirilmeleri, sentez yöntemleri ve karakterizasyon teknikleri
3 Karbon temelli nanomateryallerin biyolojik moleküllerle kombinasyonları ve biyoanalitik sistemlerdeki uygulamaları
4 Kolloidal yapılı nanomateryallerin (Altın ve gümüş nanoparçacıklar) yapısı, özellikleri, sentez yöntemleri ve karakterizasyon teknikleri
5 Kolloidal yapılı nanomateryallerle nanobiyohibritlerin hazırlanması ve biyoanalitik sistemlerdeki uygulamaları
6 Yarı iletken nanokristallerin (kuantum noktalar) yapısı, özellikleri, sentez yöntemleri ve karakterizasyon teknikleri
7 Yarı iletken nanokristallerin biyolojik moleküllerle kombinasyonları ve biyoanalitik sistemlerdeki uygulamaları
8 Ara sınav
9 Manyetik özellik taşıyan nanomateryallerin (manyetik nanopartiküller) yapısı, özellikleri, sentez yöntemleri ve karakterizasyon teknikleri
10 Manyetik özellik taşıyan nanomateryallerin biyolojik moleküllerle kombinasyonları ve biyoanalitik sistemlerdeki uygulamaları
11 Dallanmış yapılı nanomateryallerin (dendrimeler) yapısı, özellikleri, sentez yöntemleri ve karakterizasyon teknikleri
12 Dallanmış yapılı nanomateryallerin biyolojik moleküllerle kombinasyonları ve biyoanalitik sistemlerdeki uygulamaları
13 Öğrenci Sunumları ve Tartışma
14 Öğrenci Sunumları ve Tartışma
15 Öğrenci Sunumları ve Tartışma
16 Final Sınavı

Nanotechnologies for the Life Sciences Vol. 8; Nanomaterials for Biosensors. Edited by Challa S. S. R. Kumar; Copyright 8 2007 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Colloidal Nanoparticles in Biotechnology, Edited by Abdelhamid Elaissari; Copyright 2008 John Wiley & Sons, Inc. Magnetic Nanoparticles. Sergey P. Gubin; 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Quantum Dots: a Doorway to Nanoscale Physics W. Dieter Heiss (Ed.), Lect. Notes Phys. 667 (Springer, Berlin Heidelberg 2005), DOI 10.1007/b103740 Carbon Nanomaterıals Yury Gogotsi; 2006 by Taylor and Francis Group, LLC


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 249

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
ÖÇ 6 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek